Netto

Wikipedia om Netto

Netto er et ord med flere betydninger: