Magt

Wikipedia om Magt

Magt er et middelalderord, der kan føres tilbage til tysk "macht". Den oprindelige betydning sigter til situationer, hvor en eller flere personer tvinger deres vilje igennem, f.eks. med regler, love eller vold. De personer, der ikke får deres vilje kan betegnes som afmægtige. I denne tolkning er magt undertrykkende. I hverdagssproget anvendes magt ofte synonymt med dominans eller undertrykkelse.