Kommune

Wikipedia om Kommune

Kommune (latin: forvaltningsenhed), i Danmark også kaldet primærkommune, er i mange lande den mindste politiske og organisatoriske enhed. Kommunen udøver et nærmere bestemt selvstyre over visse anliggender, som er fælles for kommunens borgere.