Innovation

Wikipedia om Innovation

Innovation i private virksomheder defineres af Eurostat og OECD i Oslo manualen som introduktionen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelser), proces, organisationsform eller markedsføringsmetode. Der skelnes således mellem fire innovationstyper: Produktinnovation, procesinnovation, organisatorisk innovation samt markedsføringsinnovation. Innovationen skal være ny (eller væsentligt forbedret) for virksomheden selv, men kan være udviklet af andre eller introduceret før af andre. Denne definition anvendes af Danmarks Statistik, der hvert år gennemfører surveybaserede målinger af innovationen i den private sektor. Center for Offentlig Innovation (COI), Danmarks Statistik og Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus Universitet har i en måling af innovationen i den offentlige sektor (offentliggjort 2015) defineret offentlig innovation parallelt hermed, idet dog markedsføringsinnovation erstattes af kommunikationsinnovation. Definitionen ved målingen af den offentlige sektors innovation lyder: En ny eller væsentligt ændret måde at forbedre organisationens aktiviteter og resultater på. Det kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejde på og måder at kommunikere med omverdenen på.