Finansministeriet

Wikipedia om Finansministeriet

Finansministeriet er et dansk ministerium, der bl.a har ansvaret for det samlede årlige statsbudget i form af et finanslovforslag, der vedtages af Folketinget. Den 24. november 1848 ved ministerialreformen oprettedes et samlet finansministerium. Der er en lige og ubrudt linje herfra til det finansministerium, vi kender i dag.