FDM

Wikipedia om FDM

FDM (Forenede Danske Motorejere) er en forening stiftet i 1909 med hjemsted i Lyngby nord for København. Foreningen er oprindeligt udsprunget af bladet Motor (stiftet 1906), der den dag i dag er foreningens medlemsblad og med 434.000 læsere er Danmarks største bilblad. Læsertallet er ligesom mange andre medier faldet de senere år fra toppen på 658.000 i 2. halvår 2002. Desuden udgiver FDM specialmagasinet MotorClassic som har omkring 9.000 læsere.