Debate Home -> Samfund -> Dansk politik -> Incest i Danmark - 33%
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten
Dansk politik

Min kone og mine to søstrer var udsat for Incest, hvad med dig og dine søster? Eller venner og øvrige familie.

Min kone oplyste derom, 14 år gammel. Ingen troede hende, og hendes egen mor smed hende ud, og ville aldrig se hende mere. Nu er hendes papfar og mor døde.

Nu, 50 år senere, kan hun stadig ikke tale om det.

At have været udsat for sexuelt misbrug/incest i barndommen har omfattende konsekvenser på alle livsområder af ens liv, herunder tanker, følelser, adfærd, relationer til andre mennesker. Statistisk ved vi, at 7% drenge og 14% piger, af alle danske børn har været udsat for sexuelt misbrug/incest, hvor tallene alene dækker de kendte tilfælde.

Det skønnes, at tallene er op til 3 gange større. Reelt set vil det sige, at tre ud af ti danske børn har været berørt af sexuelle overgreb. Mange børn er kendetegnet ved det, vi kalder ”tavse ofre”. Det er de børn der aldrig fortæller sin omverdenen om, hvad de udsættes for, og derfor bærer på en umenneskelig smerte.

Sexuelt misbrug omfatter både fysisk og ikke-fysisk kontakt. Den fysiske kontakt kan kendetegnes ved berøring af barnets kønsorganer, tvang til at berøre den voksnes kønsorganer, samlede og oralsex. Af ikke-fysisk kontakt forekommer der fremvisning af pornografisk materiale, masturbation foran barnet, fotografering, beluring og det at opmuntre barnet til at overvære sexuelle handlinger.

Sexuelt misbrug foregår i alle sociale lag, både hos de lavere stillede familier, samt hos velhavende, veluddannelse og socialt højt stillede familier. Konsekvenser er ofte de samme. Nogle af de symptomer der ofte er forbundet med sexuelt misbrug relaterer sig til PTSD. Undersøgelser har vist, at op mod 86% af ofrene har symptomer på PTSD, og konsekvenser sidestilles med torturofres. Det vidner lidt om, hvor alvorligt det påvirker ofrets liv, som barn, ung og voksen.

Symptombilledet kan være flash-backs eller genoplevelser af overgrebene, følelses af at være ”følelseslammet”, ukontrolérbar gråd, bizarre mareridt og søvnproblemer, følelsen af hele tiden at være på vagt, uoverkommelighed ved selv små opgaver, manglende evne til at mærke sine egne og andres grænser, at sætte grænser. Ofte er ofrets forhold til sin egen krop problematisk, der kan være sexuelle problemer, humørsvingninger, irritabilitet, vrede, mistænksomhed, manglende selvværd, skyld/skam, angst/frygt. Selvmordstanker kan ofte være forbundet med sexuelt misbrug, selvskadende adfærd og problemer med forholdet til andre mennesker herunder kærlighedsforhold. Yderligere er der hyppig forekomst af depression og angstlidelser forbundet med sexuelt misbrug, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt misbrugsproblematikker, følelsen af at være et skidt menneske, og det, at føle sig anderledes og beskidt. Samtidig er det ofte kendetegnende for ofret, at de er tilstede fysisk uden at kunne mærke sig selv, der skaber en følelse af at være en ”zombie”.

Alle symptomerne er normale, men ofte føler det enkelte offer sig anderledes, flov, ensom og alene. Dette er ikke tilfældet, du er ikke alene! Symptomerne er opstået på baggrund af en normal reaktion på unormale begivenheder, og de kan behandles således, at det enkelte offer kan få et liv med langt højere livskvalitet. Sexuelle overgreb er et af de største omsorgssvigt et barn kan udsættes for, hvor barnet bliver påført traumer. Disse traumer tages med videre i livet, og påvirker barnets sunde/normale udvikling til en forstyrret og dysfunktionel retning. Dette danner fundament for den unge/voksnes personlighed og identitet.
Senfølgerne kan og bør behandles. Citat

Lars,

Jeg havde en debat om frimurer med Dennis, og han mente ikke, at der findes en bog med medlemmerne, og en bog som jeg har.

Du havde forinden oplyst, at du var frimurer på en anden tråd, og jeg forventede herefter, at du ville bekræfte bogen med medlemmerne.

...hvorfor taber du hovedet af den grund?

Skylder du mig ikke en undskyldning?

Lars,

her i debatten kalder vi INGEN for dumme og her lidt om dine frimurer:

----------------------------------------------------------------------

Frimureri er esoteriske læresystemer, der i vore dage baserer sig på indvielse gennem ritualer.

Ordet "frimurer" er en oversættelse af det engelske "freemason", hvilket betyder "fri murer". Det kommer af udtrykket "freestone-mason", der blev brugt i middelalderen om stenhuggere, bygmestre og arkitekter.

De middelalderlige lav bandt murere til et bestemt sted som f.eks. en by, og de kunne ikke uden videre rejse mellem forskellige arbejdssteder. Det førte til oprettelsen af "frie murere", dvs. murere, som ikke var bundet af et tilhørsforhold til et lav, men som frit kunne søge arbejde, hvor det fandtes. Disse frimurere blev hurtigt meget dygtige i deres fag, fordi de rejste omkring og derved løbende tilegnede sig nye kundskaber om den seneste viden inden for arkitektur og bygningskunst.

Frimurerne holdt deres møder i et lukket rum, en såkaldt loge. Kun medlemmer havde adgang til logen. Medlemmerne måtte underkastes en gradvis instruktion i idealer af etisk og metafysisk karakter gennem en serie fortrolige ritualer. De fleste grene af frimureriet har en fælles tro på "et højeste væsen" (Gud).

I 1700-tallet fik en række kongelige, kejsere, adelige og intellektuelle interesse for frimureriet. Logerne udviklede sig i denne periode til loger for de højeste samfundsklasser, og tilknytningen til murerfaget ophørte. Logerne ændrede sig dermed fra såkaldte operative loger til såkaldte spekulative loger. De operative loger var de frie mureres gilder, hvorimod de spekulative loger udviklede sig til det moderne frimureri, der eksisterer i dag. I vore dage er frimureriet en orden (f.eks. i Danmark: Den Danske Frimurerorden) eller et broderskab, og disse kan have karakter af gentlemans-klubber, hvor der – udover at holde fortrolige ritualer – diskuteres bl.a. filosofiske spørgsmål og litterære emner og afholdes arrangementer med f.eks. historiske og kulturelle temaer. Derudover udøver frimurere velgørenhed.

I daglig tale er en frimurer en person, som er medlem af en frimurerloge. Lige som dig, Lars Brund.

PS
en "ægte" Frimurer kalder ingen for dumme

finn wagner
Du blander trådene lidt.

Desuden vil jeg ønske at du giver et link til det sted du har fundet citatet.

Desuden har jeg fundet bogen med gamle navne og adr.
Gå til tråden.

Rammer hvert tredje barn/pige.

Kender du nogen?

finn wagner
Hvad er til debat her? Du kommer med en længere redegørelse om incest, og dernæst kommer du med en historisk redegørelse om frimurelogen, hvad har de to ting med hinanden at gøre????
Mit beskedne kendskab til frimureordnen er, at de stiller ret høje etiske krav til logebrødrene og hjælper enker efter afdøde brødre.
Incest er en kriminel handling og er omfattet af straffeloven.

Bjarne Grue,

Jeg ville ret gerne have en debat om det vigtige emne, men en frimurer i hr. Brund, ændrede debatten til surhed. Trist nok, idet emnet er vigtigt.

Hej Lars

Ja - men tilgiv da staklen - han er vitterligt ikke helt almindelig

Men for at citere den sorte (jeg er ikketroende - men det er manden sikkert):

Salige er de enfoldige - thi de skal arve himmerriget

Flemming

Ja, det er farligt at være papfar....

Peer Jakobsen,

hvad mener du?

Jeg har IKKE været ude for Incest, jeg spørger bare derom, og det er ikke helt det samme. Vel, Peer?