Værs´go Sverige - asylproblemet er jeres

En kæmpebrøler hos Københavns Politi betyder nu, at vores nabolande hænger på en stor gruppe asylansøgere, som Danmark ellers skulle have taget sig af.

Det er konsekvensen af, at politiet i Københavns Lufthavn, gennem et år i næsten alle sager ikke registrerede asylansøgere med foto og fingeraftryk, som det ellers kræves. Dermed er det umuligt at se i det fælles europæiske asylsystem, Eurodac, at asylansøgeren har søgt asyl i Danmark, da det primært baserer sig på fingeraftryk. Det betyder, at hvor EU-lande normalt, jf den såkaldte Dublin-aftale, kan sende asylansøgere tilbage til det første land, hvor de har søgt asyl, nu selv hænger på asylansøgeren.

Læs også: Illegale indvandrere strømmer ind: Politiet gør intet

Det skriver Københavns Politi i et svarbidrag, som BT har fået aktindsigt i, til nu tidligere justitsminister Morten Bødskov (S), inden denne for næsten fire uger siden var i samråd om problemer i Københavns Lufthavn.

En del asylansøgere vurderes at være taget til Sverige pga lempeligere asylregler, Københavns Politi har selv erkendt, at det må formodes, at en del er taget videre til andre europæiske lande. Politikere på Christiansborg er fortørnet over konsekvenserne af den mangelfulde registrering hos Københavns Politi:

- Det er stærkt beklageligt, at man i Københavns Politi ikke har gjort arbejdet ordentligt, og at vi derfor har eksporteret et problem videre til vores nabolande, siger formanden for Folketingets Retsudvalg, SF´s Karina Lorentzen.

BT har den seneste tid kunnet fortælle, at Københavns Politi, der står indsatsen i Københavns Lufthavnen, gennem næsten et år ikke havde taget fingeraftryk og billede af asylansøgere, og de der derved frit kunne forsvinde, uden nogen anede, hvem eller hvor de er. BT har desuden beskrevet, hvordan vigtigt udstyr til netop at registrere asylansøgere samlede støv i mere end et år uden at være funktionsdygtigt. Danmark var det land i Europa med den største procentvise stigning i antallet af asylansøgere i 2012. 62 procent flere - eller næsten 6.200 personer i alt – søgte asyl i Danmark sidste år.

Læs også: Her lader de illegale indvandrere vade direkte forbi politiet uden kontrol

Ingen ved, hvor mange asylansøgere der er kommet ind gennem Københavns Lufthavn uden at få registreret foto og fingeraftryk. Efter BT for fem uger siden afslørede, at asylansøgere vrimlede ind gennem Danmarks største lufthavn, uden Københavns Lufthavn sikrede fingeraftryk og foto, iværksatte Københavns Politi en undersøgelse af problemet. En stikprøvekontrol af 20 asylsager viser, at i 18 ud af 20 sager var asylansøgerne ikke registreret med foto og fingeraftryk. Københavns Politi aner heller ikke, hvor mange af asylansøgerne, der er kommet ind i Danmark uden at været blevet registreret, der efterfølgende er forsvundet, og det har det, grundet ressourcemangel, ikke tænkt sig at undersøge nærmere.

Men tal, som BT er i besiddelse af, viser, at op mod 100 personer, der havde søgt asyl i Københavns Lufthavn fra ikke Schengen-lande indtil midten af oktober i år, aldrig er mødt op i Center Sandholm. Dertil skal lægges asylansøgere fra Schengen-lande, der dækker det meste af EU, som også kan være forsvundet.

Læs også: Ingen tjekker: Her har asylansøgere frit spil

Også i den borgerlige blok er der forargelse over konsekvenserne af fejlene i Københavns Politi:

- Det er meget dårlig stil, at vi pga rod i Københavns Politi har tørret et problem af på vores nabolande. Det klæder bestemt ikke Danmark, og hvis nogen skulle være glade for det, fordi vi så ikke ‘hænger’ på personerne, bider det jo bare sig selv i halen. En del af personerne vil formentlig bosætte i Malmø-området og kan frit tage Øresundsbroen til København, og så ‘hænger’ vi alligevel med problemet, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, er enig:

- Det er ikke i orden, at andre lande nu ‘hænger’ på nogle personer, fordi Københavns Politi ikke har haft styr på registreringen. Danmark er et af de lande, der har stået meget fast på Dublin-aftalen, og derfor er det ekstra pinligt og problematisk, at politiet har lavet disse fejl.

Læs også: Illegale strømmer ind i Københavns Lufthavn: Dansk EU-rekord i asylsøgere

Justitsministeriet oplyser til BT, at man ikke ’har fundet anledning til at orientere andre lande om fejlen begået i Københavns Lufthavn,’ da ministeriet ikke netop ikke er i besiddelse af fingeraftryk på de pågældende, som der kræves for at kunne tilbagesende personerne til Danmark.

BT ville gerne have hørt de svenske myndigheder til, hvad det synes om fejlene hos Københavns Politi. Men det har ikke været muligt.

Tidslinje om registreringsproblemer i Københavns Lufthavn

November 2012: En ombygning af politiets såkaldte CFI-rum, hvor foto og fingeraftryk optages, går i gang, og udstyret bliver pillet ned. Meningen er, at foto og fingeraftryk skal tages et andet sted i lufthavnen, men politiet opdager pludseligt, at udstyret ikke virker og ikke har gjort i flere år. Indtil rummet er færdigt, er det derfor planen, at politifolkene skal køre asylansøgerne til Station Amager, knap to kilometer væk, for at tage foto og fingeraftryk. Det sker bare ikke grundet personalemangel.

Foråret 2013: Flere medarbejdere retter henvendelse - både mundtligt og skriftligt - til den lokale ledelse i lufthavnen for at gøre opmærksom på, at udstyret til foto og fingeraftryk stadig ikke virker, og at der ikke er tid til at køre asylansøgerne til Station Amager for optage registreringen. Men intet sker.

Maj 2013: Her er det planen, at CFI-rummet skal være færdigt, og et nyt elektronisk fingeraftrykssystem skulle tages i brug. Problemet er blot, at det elektroniske system ikke fungerer, og da Rigspolitiet har opsagt serviceaftalen på systemet, bliver det ikke lavet.

Sommeren 2013: CFI-rummet er færdigt: Problemet er blot, at der på en væg, der skal bruges som baggrund til foto af asylansøgerne, er blevet malet en forkert farve. Væggen bliver ikke malet om, og udstyret fungerer stadig ikke.

Oktober 2013: BT stiller spørgsmål til politiet om, hvor mange asylansøgere, der i år, er registreret med foto og fingeraftryk i Københavns Lufthavn. Herefter får Københavns Politi travlt, og 24. oktober kommer der ordre om, at asylansøgerne skal køres til Station Amager for at optage. Defekt udstyr i Københavns Lufthavn bliver lavet, og 28.oktober kan politiet i lufthavnen selv optage foto og fingeraftryk på asylansøgerne.

November 2013: Det elektroniske fingeraftrykssystem bliver endeligt lavet efter at have været defekt siden april 2012.

Konsekvens: Mere end 300 personer - fra både Schengen og ikke Schengen-lande - har søgt asyl i Københavns Lufthavn i perioden. En intern undersøgelse viser, at i 18 ud 20 sager - eller 90 pct. sagerne - er der ikke optaget foto og fingeraftryk. Københavns Politi eller Rigspolitiet har intet overblik over, hvor mange, der, som følge af fejlene, er rejst videre til andre lande eller lever illegalt i Danmark. Tal, som BT er i besiddelse af, viser, at op mod 100 personer, der har søgt asyl fra ikke Schengen-lande, aldrig er mødt op i Center Sandholm. Dertil kommer alle dem fra Schengen-lande (EU-lande), der er forsvundet.

Læs også: