Sygehuse bryder lov om kontaktpersoner

En række hospitalsafdelinger indfrier ikke lovkravet om kontaktpersoner til patienter. Sundhedsministeren vil nu se på kontaktpersonordningen.

Det er langt fra alle afdelinger på landets hospitaler, der lever op til lovkravet om at tilknytte kontaktpersoner til patienter. Det viser en stikprøve foretaget af Politiken.

Hospitalerne har siden 2009 haft pligt til at tildele en kontaktperson til samtlige patienter, der er indlagt i mere end to døgn. Det skal skabe tryghed og gøre det nemmere for pårørende og patienter at få adgang til personale, der kender til deres konkrete behandlingsforløb.

Men ifølge avisen tildeler 18 ud af de 26 adspurgte afdelinger kontaktpersoner på ren proformabasis. Og det er den samme læge eller sygeplejerske, alle patienter får tildelt, uden at vedkommende i praksis fungerer som kontaktperson.

Det skyldes ifølge flere afdelinger, at lovkravet om kontaktpersoner passer dårligt med korte indlæggelser og skiftende vagter. Kravet er en bureaukratisk byrde, lyder meldingen.

»For at leve op til kravene tildeles alle en ’proformakontaktlæge<saxo:ch value="226 128 153"/>, som vi journalfører i den elektroniske journal med små bogstaver, og – vupti vupti <saxo:ch value="226 128 147"/> på den måde har 100 procent af vores patienter en kontaktlæge, også selv om de aldrig har set en læge og så skidt med al den tid, som bliver brugt på at tildele ’luftlæger<saxo:ch value="226 128 153"/>,« siger overlæge Lone Nikoline Nørgaard fra fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød til Politiken.

Hun tilføjer, at man som patient har brug for en reel kontaktlæge, når man for eksempel er gravid eller igennem et længere sygdomsforløb, men at ordningen »slet ikke« giver mening, når den er et lovkrav for alle indlagte.

Formand for Danske Lægesekretærer Soile Friis kalder det »spildt arbejde« at registrere kontaktpersoner, hvis det ikke giver værdi i forhold til patientforløbene. Hun foreslår, at ordningen bliver taget op til revision.

Også i patientforeningernes paraplyorganisation, Danske Patienter, er man klar til at ændre ordningen.

»Kontaktpersonordningen hjælper ikke patienterne, og de fagprofessionelle ser tydeligvis heller ingen mening i det. Ordningen er nødt til at blive lavet om«, siger foreningens chef for kvalitet og politik, Anette Wandel.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) siger til Politiken, at hun »er parat til at se på«, om ordningen kan forbedres eller eventuelt erstattes med noget bedre.

Hun understreger over for avisen, at det »er helt afgørende«, at patienterne er trygge under deres indlæggelse og oplever et sammenhængende behandlingsforløb.