Syge strømmer til privathospitaler

Flere offentlige sygehuse har svært ved at leve op til ny patientrettighed om hurtige undersøgelser. Derfor indgår regionerne i øjeblikket aftaler på stribe med private om at løse opgaven.

Syge danskere begynder nu på ny i store tal at strømme til undersøgelser på privathospitalerne på det offentliges regning, skriver Berlingske Aften.

Det fremgår af opgørelser i flere regioner af de første erfaringer med den nye, såkaldte udredningsret, som blev indført 1. september, og som skal sikre, at syge hurtigt og senest inden for en måned får at vide, hvad de fejler.

Flere steder kniber det med at opfylde den nye rettighed på de offentlige sygehuse. Derfor udvider flere regioner i øjeblikket aftalerne med private aktører og sender patienterne til de fornødne undersøgelser på privathospitaler.

I Region Nordjylland er der fra august til november sket en stigning på 50 procent i antallet af omvisiterede patienter fra regionens egne hospitaler til privathospitaler og offentlige sygehuse uden for regionen. Alene i oktober blev 1.000 patienter omvisiteret primært til privathospitaler.

»Vi udreder stadig langt de fleste selv, men der er nogle steder, hvor vi ikke har kapaciteten, og så må vi købe os til den. Folk skal vide, om de fejler noget eller ej,« siger formand for regionsrådet Ulla Astman (S) til Berlingske Aften.

Ved indgangen til november var der cirka 4.000 patienter i Region Nordjylland, som var omfattet af udredningsretten, og som havde ventet mere end 30 dage – særligt inden for blandt andet ortopædkirurgien og lungeområdet. Derfor har regionen indgået en del aftaler med private aktører om at hjælpe til med at sikre patienterne hurtige undersøgelser.

Samme billede ser man også i Region Sjælland, hvor regionen har udvidet en partnerskabsaftale med det private konsortium Hamlet-Aleris og hospitalet Valdemar samt indgået en ny samarbejdsaftale med Privathospitalet.

Centralt har Danske Regioner desuden netop indgået en aftale med privathospitalernes brancheforening om, at de private skal være med til at håndtere nye udredningsforløb inden for det urologiske område, og der er en lignende aftale på vej inden for allergiområdet.

Dermed er privathospitalerne på vej til at få et comeback, efter at der i de seneste år ellers er blevet bremset hårdt op i strømmen af patienter fra det offentlige til de private aktører.

»Vores medlemmer kan klart mærke, at aktiviteten er øget, og det er selvfølgelig positivt. Men der er stadig ventelister, så regionerne bør overveje at få lavet endnu flere aftaler,« siger sekretariatschef i brancheforeningen Rasmus Hylleberg til Berlingske Aften.

I Region Hovedstaden er status, at man lever op til udredningsretten inden for samtlige specialer på mindst et hospital pr. speciale.

I praksis betyder det, at mere end 90 procent bliver tilbudt udredning enten på et offentligt hospital eller et privat samarbejdssygehus. Fem-otte procent dagligt – svarende til 80 patienter <saxo:ch value="226 128 147"/> får ikke indfriet deres udredningsret, fremgår det af et nyt notat fra Region Hovedstaden til Sundhedsministeriet.

Region Syddanmark er den eneste region, hvor man stort set er i mål. Per 2. december har det kun været nødvendigt at henvise 37 patienter til privat regi, og der er blot ni patienter, som det ikke har været muligt at finde et tilbud til inden for tidsfristen på 30 dage, skriver Berlingske Aften.

Fælles for regionerne er, at man desuden har afsat penge til at afvikle ventelistepukler for at kunne leve op til udredningsretten. Offentlige hospitaler i blandt andet Region Midtjylland er også begyndt at holde åbent om aftenen og i weekenden.