Stormflod kan føre til evakueringer på Sjælland

1 2 3

»Vi har aldrig set noget lignende før i vores modeller. Det ser ud som om, at vandet kommer til at stå så højt i eftermiddag og i aften, at det i Roskilde Fjord, Isefjorden og omkring Hundested kommer til at overskride grænserne for en 100 års-hændelse.«

Sådan siger meteorolog og stormflodsvagt hos DMI, Frank Nielsen, der hele natten har fulgt den foruroligende udvikling i vandstanden ved kysterne af de indre danske farvande.

Især de lavtliggende dele af Roskilde, Holbæk og Hundested kan være i fare for at få store oversvømmelser sidst på dagen.

Ifølge DMIs statistikker er der tale om en 100 års-hændelse, når vandet i Roskilde, Holbæk og Hundested stiger til henholdsvis 150, 180 og 160 cm over det normale.

-Men vores prognoser siger, at vandet alle steder vil stå omkring to meter over det normale fra sidst på eftermiddagen. Det er foruroligende beregninger, der minder om en 1.000 års-hændelse, fortsætter stormflodsvagten.

Gennem hele natten har kraftig blæst fra nordvest med vindstød af stormstyrke presset enorme mængder vand ned gennem Kattegat, hvor vandet har mødt en regulær prop i form af Lillebælt, Storebælt og Øresund.

Det får vandet til at presse sig sammen på den nordlige side af bælterne og Øresund og ned i Isefjorden/Roskilde Fjord - nærmest som et badekar, der skvulper over i den ene ende.

I skrivende stund står vandet ifølge DMI således 162 cm over det normale i Hornbæk og 135 cm over det normale i Holbæk.

Men ifølge prognoserne vil der hele dagen igennem stå en stormende kuling ned gennem Kattegat fra den samme vindretning, og det er det, der får modellerne til at gå amok.

Frank Nielsen understreger imidlertid, at fordi modelberegningerne er så vilde, kan man ikke fuldstændigt udelukke, at der enten er fejl i DMIs statistikker over 100 års-hændelser ved danske kyststationer, eller at der er fejl i modellerne for højvandsberegninger.

Men omvendt er der vitterligt tale om en ganske usædvanlig vejrsituation, der ligner den perfekt storm for rekordhøj vandstand i indre danske farvande.

Af samme årsag står DMI i tæt forbindelse med politiet ved kyster, hvor instituttet har varslet særlig høj vandstand.

Se TV fra Roskilde, hvor de netop nu kæmper for at sikre Vikingeskibsmuseet mod stormfloden

Holder beregningerne fortsat ved middagstid i dag, må myndighederne i gang med at evakuere talrige beboere i lavtliggende områder af bl.a. Roskilde.

Også ved kysterne af København er der varslet om forhøjet vandstand, især fra sidst på eftermiddagen. Men her er der ikke noget, der tyder på en historisk situation, selv om bl.a. Metroselskabet holder et vågent øje med udviklingen.

Først lørdag formiddag ventes den kraftige vind over Danmark for alvor at lægge sig.

Læs også: