Skatte-direktør beklager 'baryler'-sviner i TV2-program

Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen beklager nu over for erhvervsmanden Klaus Garde Nielsen, som netop har fået Skat dømt i retten for æreskrænkende udtalelser.

Krænkelsen er sket i TV2-programmet ’Razzia – Skat rykker ud’, hvor Skats specialkonsulent udtalte sig om erhvervsmanden Klaus Garde Nielsen, der er dømt for økonomisk kriminalitet og flyttet til England med en dansk skattegæld på 11 millioner kroner.

’Altså han har ikke nogen moral, det har han virkelig ikke,’ udtalte skattemedarbejderen i tv-studiet efter razziaen og kaldte Klaus Garde Nielsen for ’den største baryler, der kan gå på guds grønne jord’.

For en uge siden blev Skat så dømt i byretten til at betale Garde Nielsen 50.000 i erstatning for tort.

- Jeg vil gerne beklage på organisationens vegne både i den konkrete sag, men også generelt, hvis det er, at vi ikke har en professionel eller ordentlig tilgang til borgere eller virksomheder. Jeg tror, at vi som organisation har fået en læring af denne sag, om hvad man kan tillade sig, og hvad der er ordenligt sprogbrug i forhold til professionelt ansatte i det offentlige, siger Jesper Rønnow Simonsen, der ikke har tænkt sig at anke dommen.

Under retssagen argumenterede Skats egen advokat - Kammeradvoktaten - ellers for, at udtalelserne om Klaus Garde Nielsen var indenfor reglerne for offentlige ansattes ytringsfrihed. Det fik i tirsdagens BT De Konservatives Brian Mikkelsen til at kritisere Skats direktør for at være fuld at tom luft, når han gang på gang siger, at der skal mere fokus på borgernes retssikkerhed og han derfor har stoppet razzia-serien.

Jesper Rønnow Simonsen, hvad synes du selv. Er det rimeligt at kalde en borger for en baryler?

- Jamen, jeg synes ikke, at det ligger inden for rammerne af, hvordan vi som offentlig myndighed skal opføre os på. Vi er en professionel virksomhed og vi har et forretningsmæssigt forhold mellem samtlige borgere og samtlige virksomheder i det her land, og det skal vi håndtere på ordentlig og professionel vis. Jeg synes ikke det er i orden, at kalde såvel virksomheder som borgere ved navne for at sige det lige ud.

Men hvorfor skal sagen så havne i retten? I kunne bare have beklaget overfor Klaus Garde Nielsen inden da?

- Det kan man altid diskutere, nu blev sagen rejst af den pågældende borger og kammeradvokaten har på statens vegne ført sagen, og der er faldet dom, som vi tager til efterretning, og jeg har svært ved at se for mig, at vi anker den dom.

Får det her konsekvenser for den pågældende medarbejder?

- Konsekvenser og konsekvenser. Det er aldrig særlig morsom at blive hivet igennem en retssag på den her måde og få omtale i medierne. Jeg lægger stor vægt på vores medarbejdere er opmærksomme på at opføre sig ordenligt og udtale sig fornuftigt. Og det er jeg sikre på, den pågældende medarbejder vil være opmærksom på fremadrettet. Har du haft samtale med ham eller hvad er der sket?

- Jeg har ikke haft nogen samtale med den pågældende medarbejder. Jeg er sikker på, at det er noget han har talt med sin daglige chef om. Det vil være unaturligt andet.

Læs også: