Så meget betaler Lego i skat

Se hvor meget - eller lidt - de store firmaer bidrager med

Skatteministeriet har løftet sløret for, hvor meget - eller hvor lidt - de danske og multiinternationale firmaer betaler i skat i Danmark.

På trods af protester fra erhvervslivet og raseri over at blive udstillet, er Skatteministeriet nu klar med de såkaldte skattelister - af kritikere kaldt 'skattegabestokken'. De giver danskerne mulighed for at kigge de store virksomheder over skulderen, og se hvor meget skat de betaler til den danske stat.

Det er regeringen og Enhedslisten, der har beordret offentliggørelsen for på den måde at presse de firmaer, der ikke betaler selskabsskat. Selskabsskatten udgør 25 pct. af den skattepligtige indkomst.

Afstemning

Skatteministeriet oplyste tidligere på måneden, at godt to ud af tre af samtlige skattepligtige selskaber slet ikke betalte én eneste krone i skat sidste år. Det gælder bl.a. Burger King, Q8 og Coca-Cola.

Listerne blev offentliggjort tirsdag morgen klokken otte, men hjemmesiden gik hurtigt ned på grund af alle de nysgerrige danskere, der ville se, hvor meget McDonald's, A. P. Møller, Carlsberg og alle de andre giver til staten.

Klik her for at se skatteoplysninger om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der betaler skat i Danmark. De offentliggjorte skatteoplysninger er for indkomståret 2011.

Selvom chokerende mange har sneget sig uden om skattebetalingerne, er der stadig store firmaer, der spytter en god portion i statskassen.

F.eks. har McDonald's i 2011 betalt 17.734.825 kroner i skat, Carlsberg har bidraget med 13.570.500 kroner mens Lego har betalt over en milliard kroner i skat - nemlig 1.084.464.869 kroner.

Er det
rimeligt, at virksomhedernes selskabsskat er blevet offentliggjort?

Deltag i debatten herunder.

Din kommentar

Kommentarer

Lad os få Akademikervældet afskaffet og Kongedømmet genindført.!

Skrevet af Hansen, Fredag den 28. december 2012, 18:42

Det har aldrig nogensninde været målet, at få skabt fuld beskæftigelse hverken i Danmark eller EU, tværtimod har målet hele tiden været at skabe frygt, massearbejdsløshed og økonomisk kaos, og Bilderbergerbandens lakajer Heller Thorning Schmidt og Margrethe Vestager, følger nøjagtig de underhåndsdirektiver Bilderbergerbandens Håndlangere teknokraterne i EU befaler dem, det er den eneste måde de kan skabe løntrykkere og undertrykke hele den europæiske befolkning, ved at ruinere "SLAVERNE"!

Hele det politiske system er sammenspist og gennemkorrupt, og desværre har de en flok villige og billige lakajer, til at udføre alt det beskidte arbejde for dem, men bare rolig, de Konservative kommer ikke over spærregrænsen ved næste valg, og inden længe kommer Venstre også ned på samme niveau som Socialdemokratiet og SF, det bliver straffen for deres storhedsvanvid, og leflen for de rige, samtidig som de tramper hen over de fattige og dårligst stillede i samfundet!

Spindoktorer og de (Konservative forklædt som RadiGale og Socialdemokrater), er et problem for et hvilket som helst anstændigt samfund, lige som alle de “såkaldte eksperter” kommentatorer, økonomer, politiske redaktører og alle regeringernes lakajer, for den udemokratiske og asocial Helle Thorning gør nøjagttig hvad Bilderbergerbanden har dikteret hende, og med støtte fra alle deres lakajer i medierne, hun har lige som alle de lakajer ikke hjerne til andet, eller at gøre noget på egen hånd, til gavn for danskerne og det danske samfund, og så håber hun naturligvis, at hun kan få alle de narre de villige spytslikkere i fagbevægelsen, til at gør nøjagtig det samme overfor samfundets slaver!

Og enhedslisten skal nok falde til patten, de skal som små babyer bare lige op at bøvse, før de igen falder til patten, så de vælter desværre ikke den asociale S-SF-R regering, der vil ikke ske noget som helst før befolkningen tager affære, og sparker hele det tyvagtige og korrupte slæng ud af Christiansborg, for hovedparten af dem er med i Bilderbergerbanden, nu med deres kyniske darling Helle Thorning Schmidt i spidsen!

Den danske befolkning kan roligt være særdeles bekymrede, for hun skal nok få hjælp af alle de andre udemokratiske kapitalistiske lakajer fra den borgerlige fløj, det er jo netop en så asocial politik, de havde planlagt før valget, og en så asocial politik kan kun gennemføres af (kapitalistiske pamper-lakajer), forklædt som socialdemokrater, akademikere som aldrig nogensinde har lavet andet, end at leve som parasitter på ryggen af slaverne, lige som alle de faglige organisationers plattenslagere!

Hvis de borgerlige havde gennemført den politik, havde det skabt et oprør a la Grækenland og Mellemøsten!

Og lakajerne i mediernes opgave er desværre blevet, at få folk til at tror på, at Danmark er et demokratisk samfund, og at det er demokratiske beslutninger der bliver serveret for den sagesløse befolkning gennem medierne, men det er så langt fra sandheden som noget overhovedet kan være, lige som det er blevet deres opgave, at få befolkningen til at tror, at vi har kapitalisme her i Danmark, men det har vi ikke og har faktisk aldrig nogensinde haft!

Sandheden er at vi har et ekstremt udemokratisk og topstyret “Partidiktatur og Kapitalsocialisme”!

Danmark er ikke et kapitalistisk system, men er ved hjælp udspekulerede akademiske og teknokratiske lakajer, gennem årtier udviklet et ”kapitalsocialistisk” system, som betyder at:

Når kapitalen har profit, kan den frit stikke pengene i sine egne lommer!

Når den har tab, går den til staten (skatteborgerne) og får pengene tilbage!

For finansselskaber og virksomheder ejer hinandens gæld, og hvis én virksomhed går fallit, er der stor chance ”risiko” for, at to eller flere andre også går konkurs!

Og så kommer de grådige politikere, finansselskaber og industrier i vanskeligheder, og begynder at klynke som små pattebørn, afskediger alle de lavestlønnede medarbejdere, i stedet for at sparke et par af de værdiløse højtlønnede “såkaldte ledere” ud, for at reducere det ekstreme lønomkostningsniveauet!

Det er det værste scenarie overhovedet de politiske akademikere kan tænke sig, for så mister han/hun stemmer og befolkningens tilslutning, og det må undgås med alle til rådighed stående midler, selv halve sandheder eller halve og hele fabrikerede løgne!

Befolkningen må vælge, enten skal vi have “kapitalisme og demokrati” eller også skal vi have “socialisme”, hvis vi skal have “kapitalisme og demokrati”, må samfundet have et system, hvor kapitalen skal stå på egne ben, og selv betale sin regninger og gæld!

Så vil “kapitalisterne” være mere forsigtig med de helt store risikable transaktioner, med “chance” for de helt store profitter, men også “risiko” for endnu større tab, som går ud over både virksomhederne, ejerne, ledelserne og medarbejderne, en chance som skatteyderne så i sidste ende kommer til at betale regningen for!

Kapitalisterne ved alt om, hvordan man beregner risiko, men industriens spekulanter, profit-, og fidusmagere bruger ikke den slags beregninger længere!

Risiko betyder ikke noget i vor tids Danmark, og det er vel nogenlunde det samme i EU og resten af den kapitalistiske verden!
Systemerne er opbygget og udviklet således, at “Staten” skatteborgerne, deres børn og børnebørn altid kommer til at betale regningen, for politikernes og kapitalisternes tab p. g. a. deres uansvarlige handlinger!

Medier, redaktører og journalister er blevet de asociale akademiske plattenslagere og elitens skødehunde!

Eller sagt med andre ord, de er ikke befolknings vagthunde mod magtmisbrug, de er blevet politikernes håndlangere ” svinehunde”, for at støtte op om alle former for politisk magtmisbrug og snavs!

Det har været underligt at se TV2-News faktisk i en ”presseloge” stillede spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er moralsk rigtigt, at tage kritiske emner og spørgsmål om politisk magtmisbrug op, og ikke mindst kritik af politikernes handlinger bag lukkede døre, når ord og handlinger er to modsat rettede kræfter, og deres beslutninger helt tydeligt ikke kan tåle dagens lys!

Vi så også et eksempel på hvor farligt det er, at give medierne alt for stor magt, hvor TV2-News for nogen tid siden kom med endnu en af TV2 og Berlinskes utallige ”falske og manipulerede megafonmålinger”, som de igen med assistance af et par højt offentligt lønnede professorer postulerede viste, at danskerne ville acceptere en udvidet brugerbetaling i sundhedsvæsnet og forringet velfærd, det viser helt klart hvor farligt det er for den alm. befolkningen, når medierne den 4 statsmagt (hvem har i øvrigt stemt på dem) og deres ansatte, bliver brugt som politikernes logrende skødehunde, frem for det der normalt er deres opgave, at være på befolkningens side som bidske vagthunde overfor politisk magtmisbrug!

Faktisk indrømmede ”den såkaldte journalist” (oplæseren), at det på grund af en massive politiske ”brainstorming” med mediernes hjælp, var lykkedes at ændre den politiske situation i Danmark, så politikerne ikke mere var befolkningens tjenere, men at der er vendt helt op og ned på den situation, så befolkningen nu er blevet politikernes tjenere!

Men det var jo også hensigten med oprettelse af DR-update og TV2-news, de skulle jo netop bruges som en moderne digital Göbbelske propagandakanaler, i første omgang for at retfærdiggøre de fabrikerede løgne om grundlaget for krigsforbrydelserne mod Irak, Afghanistan og nu også Libyen, og da politikerne fandt ud af hvor nemt det egentlig var, at få den naive befolkning til at acceptere alle deres fabrikerede løgne (skræmmekampagner), når de blot blev positivt kommenteret af højtstående offentligt lønnede lakajer, de “såkaldte spindoktorer” (løgnefabrikanter), kommentatorer, ”eksperter”, økonomer og professorer alle af tvivlsom karakter, så blev den politiske manipulation sat i system og massivt organiseret!

Der er ikke og har aldrig været en økonomisk krise i verden, det er et konstrueret kaos for at ruinere middel-, og underklassen, og på den måde få 100 % kontrol over slaverne på alle måder, med assistance fra mediernes og lakajernes massebombardement af manipulerede meningsmålinger, det er også den direkte grund til, at myndigheder og politikere kan slipper godt fra næsten alt, ved hjælp af alle de konstruerede og manipulerede meningsmålinger, fup, svindel, fabrikerede løgne, vælgerbedrag, brud på valgløfter og Danmarks Grundloven, ja sådan set slipper godt fra hvad som helst, selv de planlagte verdensomspændende organiserede klimarøverier m.m.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at indlæg forsvinder og at politikerne har travlt med at destruere eller slette belastende materiale, det er jo ikke på nogen måder en ny praksis, det har man gjort hele vejen tilbage i historien, det har jo altid været ”vinderne”, som skriver og redigerer historien, så det med at forskere vil have lov til at studere gamle dokumenter, det kan ikke bruges til noget som helst, for den historie de vil komme frem til, vil altid være vindernes konstrueret og redigeret sandhed, som så igen vil blive farvet af forskerens egen politiske holdning, så vi vil aldrig nogensinde få det virkelige billede og sandheden, om magthavernes og deres lakajers barbariske gerninger!

I vor tid er det Bilderbergerbanden, eliten og erhvervslivets udemokratiske topfolk (lakajer), der dikterer, skriver og redigerer historien, indtil den danske og europæiske befolkning vågner op, arresterer Bilderbergerbanden og deres topfolk over hele verden, og smider alle deres sleske spytslikkere på porten, men indtil da er det ikke så underligt, at myndighederne har nemt ved, at plyndre middelklassen og især de lavtlønnede, fattige, pensionisterne, studerende, børnefamilierne og de handikappede, når de har asociale lakajer som Margrethe, Helle Thorning, Villy og mange andre toppolitikere både på højre og venstrefløjen, til at sløre kendsgerningerne og begrænse ytringsfriheden, for at hjælpe politikerne og myndighederne med at camouflere det organiserede magtmisbrug!

Nej lad os få det teknokratiske ”Akademikervælde” afskaffet og Kongedømmet genindført!!!

For desværre ville et valg ikke ændre noget som helst, alle partier fører nøjagtig DEN politik, som bliver dikteret dem af Bilderbergerbanden i EU, så om de er røde, blå, gule grønne, orange, violette eller sorte er bedøvende ligegyldigt, deres mål er at skabe kaos, nød og elendighed, og på den måde få mennesker til at give afkald på alle deres friheder og demokratiske rettigheder, som så kan skabe en grobund for, at befolkningen stille og roligt accepterer en indførelse af et verdensomspændende diktatur (New World Order), styret og kontrolleret af den diktatoriske og Nazistiske Bilderbergerbande og deres udemokratiske slyngler!

http://euro-med.dk/?p=11825

Folketinget har været et værdiløst akademisk plattenslagerforetagende de sidste mange år, de har helt sikkert fået en god akademisk og teoretisk uddannelse både politikere, økonomer, vismænd, rådgivere, embedsmænd og topfolk i erhvervslivet m.fl., men de har ingen faglig indsigt og kompetence overhovedet, så godt som ingen af dem!

Det eneste de sidste 40 års topfolk og politikere har været gode til, det er at rage til sig med både arme og ben, og ruineret Danmark og danskerne nøjagtig som den “græske elite”, og varetaget egne interesser frem for samfundets, men det har de så til gengæld også været rigtig gode til, nå ja og så til at overlade magten over Danmark til teknokrater i det udemokratiske EU-Parnas!

Nu er det jo ikke første gang, at vandallister har ruineret og solgt Danmark til en fremmed magt, i fortiden var det ødsle Kongers udsvævende livsførelse, udvidelse og finansieringer af luksus for kongehuset og deres trofaste lakajer, finansieret ved at belåne Danmark til langt op over Skagens Gren, der ruinerede Danmark og tvang Konger til at overdrage magten og kontrollen af Danmark til fremmede lande!

I vor tid er det politiske pamperi udvidet på samme måde, så det er helt ude af kontrol, både i den borgerlige og venstrefløjens lejr, alle deres støtter og tilhængere kræver nu en del af kagen, for at støtte og holde hånden over de korrupte magthavere!

Nu kan vi jo desværre ikke trylle alle de akademiske og udemokratiske/teknokrater politikere og deres embedsmænd/lakajer væk i Danmark og EU, det ville ellers være en mirakelkur for både Danmark og hele Europa, som så helt stensikkert ville gå frem igen, både hvad sikkerhed, vækst, økonomi og velfærd angår!

Der er kun én eneste løsning, nemlig at alliere os med Kronprins Frederik, og få ham placeret på Danmarks trone hurtigst muligt, afskaffe de korrupte parti-diktaturer betegnet som danske “folkestyre”, og så få genindført “Kongedømmet”!

Pålægge Frederik som sin første og vigtigste opgave, at gennemføre en øjeblikkelig udmelding af ”den udemokratiske Bilderbergstyrede og kontrollerede forbryderorganisationen” og deres lakajer i EU, og så nedsætte et forretningsministerium ledet af 10 -12 VISE og KLOGE ministre, som alle skal kunne fremstilles for en domstol, og stilles til ansvar for deres ”eventuelle kriminelle handlinger” af Kong Frederik, og straffes “HVIS” de begår samme forbrydelser mod den danske befolkning og samfundet, som de sidste 40 års topfolk, politikere og embedsmænd har gjort!

Og alle de “goder” politikerne og deres lakajer har tilkendt sig selv, annulleres med øjeblikkelig virkning deres handlinger gennem de sidste 40 år undersøges, og de bliver stillet til ansvar for deres uansvarlige adfærd og organiserede hjemmerøverier!

Gennemføre en lynhurtig pengeombytning, så alle sorte og kriminelle penge, bliver ugyldige med øjeblikkelig virkning, og kun de penge der er tjent på en helt legal dokumenterbar, kontrollerbar, lovlig, ærlig og redelig måde bliver godtgjort!

At tro på, at de samme politikere, med samme politik, udpeget af de samme ensrettede, indoktrinerede og topstyrede partisystemer, kan rette landet op igen, med nøjagtig den samme politik, som de helt beviseligt har kørt Danmark/EU i sænk med, skulle være den helt rigtige og geniale løsning, det kan man simpelthen kun overbevise en befolkning om, som enten er konstant stive af druk, bedøvet af narko eller er totalt hjernedøde!

Det ville jo være det samme som at tro på, at hvis en læge har stillet en diagnose og ordineret patienten en medicin, og det så skader patienten mere og mere, så hans tilstand bliver værre og værre for hver dag, og at den slet ikke gavner patienten på nogen måder, at det så ville være klogt at lade den samme læge, som så bare ville bruge den samme medicin, i en kraftigere dosis til at helbrede patienten, at det skulle være den helt geniale løsning!

Hvordan mon lægen så ville forklare sine fejl retorisk, mon han så også som erhvervslivets og politikernes akademiske topfolk, og alle deres hjernedøde rådgivere, igen og igen og igen og igen vil påstå, at diagnoserne var den helt rigtige, kuren var også den eneste rigtig, men desværre døde patienten!

Som tidligere nævnt: Er det også helt utrolig trættende, konstant at se og høre Løkke, Helle, Villy, Margrethe og de andre 175 på overførselsindkomst, der er ansat i aktiveringsprojektet “ødelæg alt for Danmark og danskerne” i folketinget!

Velfærd????

Nej som før nævnt, politikerne er en flok korrupte og grådige akademiske plattenslagere, og det uanset om de er røde, blå, grønne, gule, orange, violette eller sorte, og jeg forstår godt at specielt S & SF er på vej ned mod spærregrænsen, for er der nogen, som i den grad har svigtet sine vælgere lige siden “Holger og Konen sagde nej til Unionen”, så er det da den udemokratiske fidusmager Helle og hendes hæmoride Villy!

Det er ikke den alm. befolknings interesser og velfærd, som bekymrer de korrupte akademiske topfolk og politikere i hverken EU, Folketinget, Regionerne eller Kommunerne tænker på, tværtimod er det ved at være mange år siden, at erhvervslivets top, politikere, administratorer og “ALLE” deres lakajer holdt op med at tænke på andet end deres egen velfærd!

Både venstrefløjen og højrefløjen, har i fællesskab brugt alle deres kræfter, på at undergrave dansk demokrati og velfærd på alle måder, ved at de har bevilliget sig selv offentlig støtte, på så at sige alle mulige områder, både til dem selv og lakajerne på europæisk plan, landspolitisk, partierne og alle deres interesse-, og ungdomsorganisationer!

Amts og kommunale politikeres ombud, har tidligere været et ulønnet job, de valgte politikere blev ikke forgyldt, men fik et mindre honorar, fri transport og rimelige omkostninger dækket, i dag farer højt lønnede politikere med storhedsvanvid, sammen med et hav af deres trofaste lakajer verden rundt i privatfly, bor på de dyreste hoteller med eksklusiv roomservice, både når det er i embeds medfør eller det er på de “såkaldte private” skatteyderbetalte ferier, så betegnes det bare som studieture, og på den slags luksusferier har de en hel stab af deres mest trofaste lakajer med til at more sig sammen med!

Så når politikerne som Helle, Margrethe, Villy, Mette Frederiksen og andre S, R og SF-profiler lige som ALLE de borgerlige ledere og håndlangerne, i medierne konstant står og resiterer, vi er stolt og utrolig glad for det danske velfærd, det skal vi gøre alt muligt for at bevare, så er det hykleri langt ud over alle grænser, for hvis de virkelige var så glade for det “såkaldte danske velfærd”, hvorfor i himlens navn gør politikere på både højre og venstrefløjen så alt muligt for at føre EU politik, som helt klart går ud på at smadre den europæiske velfærd totalt?????

“Reform” er jo bare et andet ord, for “nedskæring” af de ydelser og goder, som danske borgere selv har betalt for i form af et af verdens højeste skattetryk, man bevarer altså ikke nogen former for velfærd, ved at fjerne de ydelser og goder som har været hele grundlaget for, at danskerne helt ukritisk har accepteret en hæmningsløs skatteplyndring, hvor de korrupte politikere nu også er begyndt at kræve brugerbetaling for de goder, som befolkningen kollektivt HAR BETALT for a-konto med ekstreme og tårnhøje skatter, moms og et totalt afgifts vanvid langt ud over alle grænser!

Underligt nok er det også altid dem, som har mindst at leve af, politikere vil gennemføre disse reformer (nedskæringer) over for, det er aldrig nogen sinde politisk-, finans-, og erhvervslivets spidsers helt ukontrollable plyndrings politik, med ekstremt høje lønninger og goder, som de vil gennemføre reformere (nedskære) overfor, dem smører (køber) politikerne tværtimod med støtte og alle mulige lempelser, og forgylder dem med ekstra og helt ekstremt høje lettelser i top og mellemskatten, for den slags støtte, lempelse og skattelettelser, har politikerne og embedsmænd jo også selv gavn af!

Her er eksempler på reformer, som ville være mere socialt retfærdige, i stedet for helt asocialt at plyndre dem, som i forvejen har alt alt for lidt at leve af:

1. Valgreform: Fjern fradragsberettiget støtte til politikere og partiers valg-kampagner!

2. Politikerreform: Fjern statstilskud til politikere, politiske partier og deres ungdomsorganisationer, hvis de vil holde sammenkomster og reception (drukfester) m.m., må de som alle andre mennesker selv betale, det kan ikke være de hårdtarbejdende skatteyderes opgave, at betale den slags regninger!

3. Pensionsreform: Reguler pensioner så den slags privatopsparing ikke kan trækkes fra i skat, og indfør en garanti for at alm. mennesker ALDRIG får lavere pension end politikerne og embedsmænd!

4. Mediereform: Fjern alle former for tilskud og licens m.m., til både de trykte og skrevne medier, lad dem leve af de fabrikerede propaganda kampagner de producerer, hvis befolkningen ikke gider betale prisen for at blive manipuleret med, af den slags politiske propaganda kanaler og det bras de sender, eller læse deres politisk ensrettede aviser, ja så må de jo lukke biksen!

5. Kulturreform: Fjern tilskud til teatre og filmindustrien m.m., hvis folk ikke gider betale prisen, for at se de forestillinger, som de vil lokke og terrorisere tilskuerne med, så er det måske på tide, med en kunstnerisk skærpet selvkritik af format, og så producere og sætte forestillinger op, som befolkningen gider betale prisen for at se!

6. Kunstreform: Fjern alle former for kunsttilskud, hvis de ikke kan sælge det bras de laver, ja så må de jo som alle andre i samfundet, søge ind i et andet erhverv og evt. omskoles, at belønne de dygtigste med en livslang bonus fra staten, det er da helt og aldeles galimatias!

Det er jo rablende vanvid, at give mennesker, som kan afsætte og nogle endda leve fedt af deres håndværk (kunst og kultur) statstilskud, men hvis de ikke kan leve af deres håndværk, så må de jo finde ud af at lave noget andet, det må alle andre jo gøre!

7. Sportsreform: Stop alle former for statstilskud til elitesport og sportsklubber, såfremt de har ekstremt højt lønnede professionelle teams ansat, og samtidig bliver forgyldt af private virksomheder!

8. Afskrivnings-, og fradragsreform: Fjern alle mulige former for afskrivnings og fradrag, for den slags sponsorater til elite sporten, som kun har et eneste formål, nemlig at forgylde de klubbers “såkaldte stjerner” med helt vanvittige millionlønninger.
Når vi dagligt af medierne bliver bombarderet med propaganda kampagner, om erhvervslivets forringede konkurrenceevne og dårlige økonomi, og samtidig oplever at virksomhederne samtidig har råd til at forgylde elitesport med (skatteyderfinansierede) millionsponsorater, og ligeledes har råd til at forgylde virksomhedernes ledelse med helt vanvittigt ekstreme millionlønninger, men ikke har råd til at betale deres alm. medarbejdere (slaverne) en anstændig løn!

9. Reklamereform: Fjern alle mulige former for reklamefradrag, så skatteyderne/forbrugerne ikke selv skal betale, for at blive terroriseret af alle de pop op vinduer på internet, og de irriterende reklametilbud i både medierne og postkasserne!!!!!

Det er nøjagtig det samme, som når virksomheder vil have omverdenen til at tro de er åhhhhh så humane, får deres virksomhed nævnt i TV til velgørenheds-show for store donationer, og lige som alle andre virksomheder, så trækker donationerne fra i skat, eller når de sponsorerer sportens professionelle klubber med enorme millionbeløb, teams og klubber som aflønner deres sportsudøvere med mange millioner i lønninger, og trækker sponsoraterne fra i skat, så det i sidste ende er de hårdt plagede danske skatteborgere det går ud over, som af den grund kun har lønnedgang, velfærdsforringelser, ekstreme skatte-, og afgiftsforhøjelser i udsigt så langt ud i fremtiden som øjet rækker, så det kun kan ende med at den alm. befolkning må gå fra hus og hjem, den slags er i min filosofi hjernedød reklame og falsk humanitet “på andres bekostning”!

Nu er det jo ikke noget nyt, at helt utrolig mange mennesker føler sig tiltrukket af mennesker med magt og penge, journalister er ikke anderledes, de elsker at kline sig op af den slags mennesker, for dermed at udstille sig som noget særligt, at være en af dem som medierne ynder at betegne som “kendisser”, og så er det næsten ligegyldigt hvor klamme og ulækre den slags er, bare se Hugh Hefner “er det ikke sådan han hedder ham fra Playboy”, selv unge og meget smukke kvinder sværmer omkring ham, som fluer omkring en stor fed og vammel lort, og danskere er ikke spor anderledes, de vil prostituere sig på alle mulige måder for ussel mammon, uanset hvordan disse personer har skaffet dem!

Det er jo heller ikke noget nyt for den logisk tænkende del af menneskeheden, at Danmark også på dette område er snobberiets højborg i højeste potens, bare se mediehysteriet om Mærsk og Breivik, der er rigtig mange ellers fornuftige mennesker, der ofte er så spytslikkeragtige, slimede og fedterøvsagtige, så hvis man klaskede dem op af en mur, så ville de aldrig nogen sinde slippe fri igen, i hvert fald ikke ved egen kraft!

Ellers må I lukke…

Skrevet af Lars Mortensen, Lørdag den 22. december 2012, 15:24

I 1989 var selskabsskatten 50 pct., og siden er der altså sket en halvering, idag 25 pct, mon ikke det er nok, ellers må de dreje nøglen om, sådan er det bare. Der er alt for mange dårlige ledere og mellemledere i Dansk erhverv, ingen visioner eller evner, udover den sædvanlige vanetænkning.

billig omgang

Skrevet af Lars Ulrik, Lørdag den 22. december 2012, 21:56

Det er da brand ærgerligt at et unikum som dig ikke kan anvise disse stakkels dårlige ledere og mellemledere anden udvej end at dreje nøglen. Dig,der sikkert har en masse forstand på virksomhedsledelse skulle istedet komme med nogle forslag så dårlige ledere og mellemledere og vi der stadig har job har en chance for at komme videre.

billig omgang

Skrevet af Lars Ulrik, Lørdag den 22. december 2012, 21:38

Det er da ærgerligt, at et unikum som dig ikke kan anvise anden udvej til disse dårlige ledere og mellemledere end at dreje nøglen om. Med den store forstand du sikkert har på virksomhedsledelse skulle du tage og ryste op med nogle konstruktive løsninger, så de arme stakler og os, der stadig har jobs, har en chance for at komme videre.

Følg med!

Skrevet af Michael Pedersen, Lørdag den 22. december 2012, 20:00

i er der ingen beviser for at han er blevet overfaldet, og så vidt jeg ved har han aldrig sagt det.
Kaders sorte arbejde bestod i at hans kone havde givet en håndværker 100kr i drikkepenge.
Det var en falsk Se og Hør virkelighed, på linje med dem BT er ekspert i at skabe.

Egen skyld.

Skrevet af Jette Gottlieb, Enhedslisten, Fredag den 21. december 2012, 20:10

Det er Amin Skov's egen skyld at han blev udsat for agrebet.
Han er skyld i at politiets resourser sættes ind i Vejlegaarden.
Disse resourser kunne bruges på bedragere som Venstre og Konservative, som de har tjent 10000000000,00 D-mark på i timen sort. Se & Hør's tab til Naser Khaders sorte arbejde burde have været anket, da Khader faktisk har modtaet sort arbeje i Aamarken i Hvidovre. Nu bruges disse på det skvadderhovee til Amin Skov, hvor han uden videre skal holde kæft og acceptere 3Fs krav.

julebrandert

Skrevet af Lars , Lørdag den 22. december 2012, 20:36

Dit indlæg må da være skrevet i en julebrandert.Jeg syntes det er pinligt, at et stort forbund som 3 F gider ofre så mange kræfter på en så lille sag. Men medlemmerne må jo have rigtig god tid, nu hvor de alle er ved at blive arbejdsløse og totalt udkonkurreret af underbetalte østarbejdere. Se her var noget at tage fat på, men dette store problem har 3F og Enhedslisten tilsyneladende ingen løsning på. I min naivitet troede jeg egentlig Enhedslisten varetog de smås interesser incl. Amin Skovs.
Med hensyn til brug af politiets resourser, har jeg også altid syntes, at det var sørgeligt, når du og dine meningsfæller har rendt rundt og skabt jer, kastet med brosten lavet hærværk og hvad ved jeg.

mange der hedder Lars

Skrevet af Lars Ulrik, Lørdag den 22. december 2012, 20:48

for at undgå misforståelser står jeg bag indlægget julebrandert.

ENHEDSLISTENS SANDE JEG

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Lørdag den 22. december 2012, 00:02

Til alle læs Jette Gottlieb fra enhedslisten . Det afsløret virkelig en høj intelligens og kynisme Godt Amin Skov blev angrebet det er hans egen skyld . Politiet skal da ikke bruge resurser på en brandstiftelse mår det er en der har overenskomst med KRIFA. HU HAR ENHEDSLISTENS SANDE JEG AFSLORET SIG SELV.

Stegt flæsk a la Amin Skov

Skrevet af Lars, Lørdag den 22. december 2012, 01:03

Altså det stegt flæske var Amin Skov, der blev brakket.
Var der nogle, der sagde svindle for at få forsikrings pengene udbetalt.
Et par venner, der kører de mest værdifulde ting væk. En tam forklaring om indbrud og brand. Mon ikke Amin Skov selv startede branden, men faldt på vej ud og slår sig bevidstløs. Sandsynligvis derfra han fik røgforgiftningen.
Amin Skovs nyhedsværdi har været faldende det sidste styk tid, så hvis han iscenesæt sig som ofre for et voldelig overfald, kan der nok sælges lidt mere sympati flæsk.

Ingen Change for opklaring

Skrevet af Sven Erik Frederiksen, Lørdag den 22. december 2012, 09:58

Det er godt nok grove beskyldninger , er det sandt er han desværre færdig. Men står det til Jette Gottlieb fra Enhedslisten bliver det aldrig opklaret , for hun mener at politiet har vigtigere ting at tage sig til , en at opklare en forbrydelse, hvor en der har tegnet overenskomst med KRIFA er involveret.
Ret skræmmende skal medlemmer af Krifa heller ikke have politiets hjælp ved indbrud.
Da Krifa er en af landets største fagforeninger , hvil det lette politiets arbejde betydeligt

De rige og mest velbjergede er de største klynkere i samfundet.!

Skrevet af Hansen, Fredag den 21. december 2012, 17:46

Er det lavtlønnede hårdt arbejdende slaver i kalder røde tabere og nasserøve?

Det er de rige og mest velbjergede i samfundet, de der aldrig har løftet på noget, som var tungere end en Laptop og ikke aner hvad arbejde er for noget, der er de største nasserøve i det danske velfærdssamfund, forsvaret af typer som Brüchmann, Mogensen & Christiansen, Anders Langballe og alle de andre sleske og klamme elite-røvslikkere!!!!!

Når de rige og mest velbjergede i samfundet, som bl.a. Clausen og Bosse m.fl. klynker og rager til sig, så er det af grådighed og egoisme, når de lavtlønnede, svage, mindrebemidlede og fattige klynker, så er det af nød i en kamp for overlevelse, på en værdig og anstændig måde!

http://www.bt.dk/politik/danmarks-rigeste-faar-milliarder-i-sociale-ydelser

De rige klynker mest i vor tid, de er alle smittet af en slags grådigheds virus!

Det er helt utroligt så hurtigt de borgerlige politikere og deres lakajer glemmer, for hvem er det egentlig, som har haft magten de sidste 10 år, så Danmark og danskerne nu er på fallittens rand, det har de tidligere borgerlige magthavere, så derfor har de naturligvis hovedansvaret for den dårlige danske økonomi, men venstrefløjen har et medansvar, for de har stemt ja til finanslovene hvert år, så de kan ikke bare fralægge sig ethvert ansvar!

At de borgerlige politikere og deres lakajer så, som Venstre igen og igen og igen og igen og igen og igen påstår: Det er ikke Venstres skyld, det er ikke Venstres Skyld, det er ikke Venstres skyld, det er ikke Venstres skyld, så er det jo en kendsgerning, at løgne ikke bliver sande, selv om politikerne og deres spinn lakajer gentaget dem igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen!

Men ja Quinder med stort Q, har næsten altid været dyre i drift, både i folketinget, Regioner, Kommuner, erhvervslivet og i privatlivet, så Margrethe/Helle og Co’s. grådighed, kunne vel ikke komme bag på nogen, men ekstremt grådige spekulanter, fidusmagere, borgerlige/venstrefløjs politikere, finans-, og erhvervsfolk på topposter, har nu heller ikke holdt sig tilbage, tværtimod!

Men at påstå det ville have været bedre, hvis Løkke & Co. havde fortsat som Regering, det er altså helt ude i hampen, og at bruge samme løgne igen og igen om, at Løkke & Co. skulle have særlige evner som leder i modsætning til Margrethe, Helle & Co., det er altså løgn så det smælder i Valby Bakke, deres evner som ledere har ført os på vej ud over afgrundens rand, om Helle og Co, kan gøre det bedre, eller bare skubber os det sidste stykke, det ved vi endnu ikke, men vi har indtil videre ikke set beviser for at det er blevet bedre, men de kan vel dårligt blive værre, bare husk Løkkes skandale ”banging COP15”!

Løkke og Co. har kørt den danske velfærd, sikkerhed og økonomi totalt i sænk, så konstant at prale af Lars Løkkes helt fantastiske evner er da helt ude i skoven, med et underskud på 34,5 milliarder i 2011, og et budgetforslag for 2012 med et underskud på 85 milliarder (korrigeret til 95 -100 milliarder), og så et gennemsnitligt underskud på 65 milliarder frem til år 2020, hvis man undlader at bruge den tidligere borgerlige Regeringens regnemodel, men bruger logiske regnebegreber: Så er 34,5milliarder + 95 milliarder + (7 år x gennemsnitligt 65 Milliarder) = 584,5 milliarder i underskud i 2020 med en borgerlig regering, det kalder jeg altså ikke en god og ansvarlig økonomisk politik, tværtimod!!!

Men nu er jeg jo så heller ikke en, af de borgerliges eller venstrefløjens højt lønnede økonomer eller politiske spindoktorer, og får over en million om året, for at manipulere med den måde, man fabrikere løgnene på eller sælger sin propaganda-politik til samfundet på!

Jeg skriver ikke det her, for at forsvare Margrethe, Helle, Villy & Co’s. vælgerbedrag, for venstrefløjen er mindst lige så korrupt og utroværdige som højrefløjen er og har været, i de 10 år de har haft magten, faktisk virker det mere som om rød og blå blok konkurrerer kraftigt om, hvem der er bedst til at plyndre, snyde, svindle, og tage røven på de alm. danskere på, den lavtlønnede danske befolkning og de fattige i særdeleshed!

Men uanset om det er den ene eller den anden side, der har haft magten i Danmark, så er det og vil altid være de fattigste, der kommer til at betale regningen for den fest de aldrig nogensinde selv har eller kommer til at deltage i, for de rige har altid gjort alle mulige krumspring, for at undgå at betale for noget som helst, ikke engang deres egne regninger har de haft lyst til at betale, og det har de aldrig nogensinde haft, så hvorfor skulle deres moral pludselig ændre sig nu?

Da jeg var dreng, jamrede bønderne sig konstant over trange kår, efterhånden fik de så overbevist politikerne om, at skatteyderne skulle betale dem landsbrugsstøtte (bistandshjælp)!

Den fidus lurede fiskerne så og kopierede den, for også at købe deres stemmer, fik fiskerierhvervet så også fiskeristøtte (bistandshjælp)!

Næste gruppe i samfundet, der kopierede dette klynkeri var rederne, så fik de særordninger, og alle former for tilskud ”bistandshjælp”, for at de skulle kunne konkurrere på verdensmarkedet med lave lønninger, det medførte at de skiftede danske søfolk ud med udlændinge, det var godt nok en umoralsk måde at sige tak til de danske skatteydere på!

Den næste gruppe, der kopierede klynkefidusen var industrien, virksomhederne og erhvervslivet, så måtte politikerne igen grave dybt i de alm. skatteyderes lommer, og forære dem enorme afskrivninger, fradrag, industristøtte og billige lån (bistandshjælp) for at købe industriens og erhvervslivets stemmer!

Og nu her sidst har vi set hvordan den økonomiske sektor især bankerne får den ene Bankpakke efter den anden (bistandshjælp), for at politikerne også kan købe deres stemmer, og for at partierne så kan få lidt økonomisk støtte tilbage til valgflæsk!

Ups jeg havde nær glemte en helt speciel gruppe af klynkere, medierne, sportseliten, kunst og kulturen, for der er vel ingen som dem, der har forstået at nasse på det danske samfund, med tvangs-licens og alle mulige former for tilskud og støtteordninger (bistandshjælp)!

Men de forskellige nævnte grupper, har aldrig nogensinde selv forsikret sig, som f.eks. lønmodtagerne har med Fagforeninger og A-kasser, så når lønmodtagerne klynker over tabte arbejdspladser, så har de selv kollektivt forsikret hinanden, men de penge har politikerne, embedsmænd, medierne og erhvervslivet raget til sig, og ikke nok med det, erhvervslivet lever også højt af lønmodtagernes feriepenge, ATP og andre pensionsfonde, men naturligvis kun for den del af lønmodtagernes penge, som korrupte politikere i Danmark og EU ikke har turdet lægge deres klamme hænder på!

Ja vi har fået et klynkesamfund, men dem der klynker højest og mest, er de rigeste og mest velbjergede i samfundet/Europa, dem vi kan læse om på linket øverst i indlægget, de rager så meget til sig, så der ikke er penge til velfærd, til de arbejdsløse, familier og enlige (med børn), studerende, nedslidte, syge, handikappede, og pensionisterne, alle de virkelig fattige og nødstedte i Danmark!

Det er jo helt klart at ledelserne og bestyrelserne i finanssektoren og virksomhederne, har ruineret og plyndret virksomhederne fra direktionslokalerne, der kan nævnes et hav af eksempler fra finanssektoren, offentlige og private virksomheder, Amagerbanken, Tryg m.fl., - SAS, DSB, DR, og Dong m.fl. - Vestas, Torm og Cimber Air m.fl, ja jeg kunne fortsætte i en uendelighed, var/er de ledelser deres vanvittige høje løn værd?????

NEJ de er ikke en pot pis værd!!!!!!

Hvis deres løn var resultatorienteret, ville de være på sulteløn eller kontanthjælp alle sammen, Engel kostede Vestas ca. 100 Milliarder sidste år, Bosse var ved at køre Tryg i sænk, og vi har vel alle fulgt Dong og SAS skandalen i den sidste tid, ja rækken af ”såkaldt velkvalificerede ledere”, som har kørt virksomhederne i sænk er efterhånden uendelig lang!

Der må virkelig være......

Skrevet af Martin, Torsdag den 20. december 2012, 21:52

.........mange af de "harme" der får penge for at lufte de synspunkter.

Eneste fejl ved ordningen er at det kun er 1 år der vises, det skulle istedet være 10 eller 15 år tilbage i tiden.

For det er jo fair nok hvis en virksomhed i et par år har så massive investeringer at der ikke betales skat. Det bør jo så bare udmøntes i et større afkast de følgende år.

Jeg ved godt de "harme" siger at virksomhederne betaler alle mulige andre afgifter og skatter. Men ved i hvad snothoveder, det gør jeg sat'me også + skat. Så flet næbbet og stik piben ind.

hvem er de næste der skal på nettet

Skrevet af Michael Pedersen, Torsdag den 20. december 2012, 20:11

ja næste liste der kommer
er for alle dem der handler ind i Tyskland

hvem er de næste der skal på nettet

Skrevet af Michael Pedersen, Torsdag den 20. december 2012, 20:11

ja næste liste der kommer
er for alle dem der handler ind i Tyskland

den ufaglærte med pension har aktier i mange af disse selskaber

Skrevet af MP, Torsdag den 20. december 2012, 17:15

De røde glemmer at mange har aktier via deres pension og A kasse, i disse 0 selskaber, og der vil de gerne have et stort fedt afkast,
.... og en fed pension, så de kan dase under palmerne.

Vågn op, og kom ind i kampen... du investerer selv i selvsamme
selskaber.

Offentliggørelse af økonomi skal gælde for private og erhverv

Skrevet af Jan, Torsdag den 20. december 2012, 17:04

Fjern selskabsskatten, da der ikke bliver betalt skat alligevel.

Offentliggør private selvangivelser og socialeydelser, tjek din nabo, der er for mange som modtager ulovlige offentlige ydelser, og stjæler fra fælleskassen.

Dårlige betalere skal også kunne tjekkes, så virksomheder og private kan tjekke platuglerne, inden en handel privat eller erhverv.

Skal ens økonomi offentliggøres, skal det gælde for alle, private og virksomheder.

Nul skal = arbejdspladser

Skrevet af Lisbeth, Torsdag den 20. december 2012, 17:20

Med en selvskabsskat på NUL ... så vil mange firmaer flytte til Danmark og investerere.

De vil bygge, skal bruge transport, byggematerialer, rengøring, edb, telefon, bruge personale, de vil sætte
gang i beskæftigelsen.

Nul skat er for virksomheder er = arbejdspladser.

Selskabsskat på 0

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Torsdag den 20. december 2012, 15:28

Stod det til mig så skulle selskabsskatten være et rundt 0 . Det manglende proveny ja der er andre muligheder, Fx i Frankrig skal firmaer indbetale til de ansattes pension og andre sociale udgifter. Godt nok er lønnen mindre men det er skatten også.
Det var en god måde at få penge ud af de multionale ved at lade dem betale sociale ydelser for deres ansatte.
En selskabsskat på 0 vil tiltrække i tusindvis af virksomheder, at de så skal af med mere i lønposen vil jo være ens for deres konkurenter.

Både nej og ja

Skrevet af Sven Erik Frederiksen , Torsdag den 20. december 2012, 15:02

Nej det er ikke rimeligt. Men ja hvis det var over en 10 årig periode.
Så må enhver gøre op med sig selv om vil vil tanke på Q 8 . eller skifte Nescafe ud med et andet mærke såfremt det er et rungende 0.

Private firmaer er uønskede i Danmak.

Skrevet af TAGE, Torsdag den 20. december 2012, 14:22

Jeg vil da håbe ,at det de private virksomheder ,har indset at de er
velsete i Danmark.Så de hurtigst muligt flytter produktionen til et
land der værdsætter arbejdspladser!

Betal skat med glæde.

Skrevet af Poul Blak, Torsdag den 20. december 2012, 10:33

Når en bistands klient skal betale skat skal alle bidrage med sin part.

Civile vagthunde?

Skrevet af Charlotte Nancke, Torsdag den 20. december 2012, 10:24

Skal vi som borgere nu hoppe med på bølgen som civile vagthunde overfor virksomhederne? Er det den vej vi danskere ønsker at gå moralsk set?

Egentlig ser vi ikke andet end et bundresultat. Det er jo sådan at det kun er af virksomhedens overskud, der skal betales indkomstskat. Ja, der er ikke mange virksomheder som faktisk betaler skat, men er det ikke ligeså meget et realistisk billede af det kriseramte Danmark? Der er jo en årsag til at virksomheder har store besparelsesrunder i form af fyringer, nedsat produktion og andre større indgreb. Så det eneste jeg kan se, er at man nu offentliggøre hvilke virksomheder som stadig klare sig godt i krisetiden. Og igen.... er der måske blot tale om en heldig akut-indsprøjtning i virksomhedens økonomi, der gør at de har et overskud at betale indkomstskat af. Måske har virksomheden blot haft en rigtig effektiv sparekniv, f. eks. SAS med nedsatte lønninger mv. og alligevel et fint overskud (!).
Jeg kan ikke se, at jeg som borger kan få noget positivt ud af dette. De tal som jeg kan se, har jo ikke en forklaring medfølgende. Jeg er hverken skatte-embedsmand, revisor eller anden implicit i disse virksomheder som har gavn af disse oplysninger.
Men spørgsmålet er i virkeligheden om vi danskere synes det er moralsk rigtigt at være gjort til civile vagthunde for regeringens regnskab? vi kan allerede vælge at angive hinanden for muligvis social svindel af en hvilken som helst art, ved at anonymt at kontakte kommunen med vores formodninger. Nu er det blevet virksomhedernes tur for offentlig beskuelse. Hvad bliver det næste? Skal vi også offentliggøre borgernes private sager? Så kan vi rigtig følge med i hvem der er gældsramte, hvem der lever af sociale ydelser, hvem der er dårlige betalere osv.
JEG ER FLOV over Danmarks moralske retfærdighedskurs!

Borgerlig tudekiks

Skrevet af J. C. Nielsen, Torsdag den 20. december 2012, 09:18

Jeg kan ikke få øje på at det er så dårligt for selskaberne. Det er da i den grad fint at det er muligt at kunne se at der betales skat fra selskaberne, for selfølgelig vil der jo være nogen der ikke bryder sig om det, men set modsat, så er det også min overbevisning at der er nogen af disse selskaber som bliver "frikendt" for skatteundragelser. Hvem i befolkningen har ikke hørt om et firma/selskab som ikke betaler skat, men bruger pengene til bl.a. at give store lønninger til cheferne.
Hvis vi ser nedead i Europa, så ligger Schwitz lunt i svinget, trods høje priser på mange varer ( der er brugerskat på dagligvarer), så er det alle, incl. turisterne der er med til at betale for landet drift, landet er neutralt, og der er næsten ingen militære udgifter, og ingen udgifter til generaler og andet overflødig godtfolk, men UNICEF, WHO og andre verdensorganisationer har valgt at oprette hovedkontor der, og Vores kære LEGO har gennem en lang årrække drevet en del af virksomheden fra byen Barr, plus der ikke er et medlemsskab til pengeslugeren EU, som er en enorm udgift for DK, og det mener jeg ikke er et seriøst plus for Vores land. Vi oplever gang på gang hvordan der tages useriøse beslutninger, men landet klarer sig alligevel selv om verden ligger i dyb krise mange steder, og det er trods disse omstændigheder at det stadig er muligt at drive div.firmaer, og at det er ikke nogen hemmelighed at offentligheden er vidende om hvordan skatten betales i landet, så synes jeg ikke at de borgelige partier og andre har grund til at hyle og den ændring.
Med ønske om en god jul til alle, og tak for ordet.

Valg nu!

Skrevet af J- Hansen, Torsdag den 20. december 2012, 08:02

De røde vil altid have de andres penge. De røde mener, de har ret til de andres penge. Ligesom tyveknægtene, der "gæster dit hjem, når du ikke er hjemme og tømmer dine lommer, når du står i kø til bussen.
De røde er intet andet end gemene tyveknægte og dårlige forbilleder for alle og enhver!

Uigennemtænkt beslutning om offentliggørelse af Selskabsskat

Skrevet af Kenneth Jespersen, Torsdag den 20. december 2012, 07:24

Den røde regering leverer her en "Kaput-pakke" af rang.

Hensigten med offentliggørelsen af listen af betalte selskabsskat, var at fremhæve de multinationale selskaber, som Nestle, McDonalds, Q8 osv, nul-resultater år efter år og dermed undgå at betale selskabsskat.

Virksomheder, der investerer massivt i Danmark, opnår underskud og betaler derfor ikke selskabsskat, er kommet i samme negativt lys som de multinationaleselskaber, der misbruger reglerne. Ergo opnår en stor portion af dem negativ presse på trods af at de skabe store samfundsværdier og arbejdspladser.

Konsekvensen for ovennævnte kan blive, at nye virksomhedernes - danske såvel som udenlandske - investeringer bliver lagt uden for Danmark, hvor de som minimum undgår den negative presseomtale og deraf et misforstået ringere image hos "folkedomstolen".

Regeringens krampetrækninger for at vise sig handlekraftig har betydet, at de har formået at lave et kæmpe selvmål og bestemt ikke gør akutpakken til en succes.

Mvh
Kenneth Jespersen

Regnskaber

Skrevet af Kamma, Torsdag den 20. december 2012, 06:37

Man har i årevis kunne købe komplette årsregnskaber hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen som viser det rette billede af virksomhedens økonomiske formåen, et par klik på cvr.dk og betaling med dankort så får du brugbare oplysninger til en pris under hvad et ugeblad koster.
Må jeg foreslå denne løsning så er det intet mystisk ved, hvorfor betaler firmaerne den skat de betaler.

Se naboens økonomi lig virksomhederne, det må være OK

Skrevet af MP, Torsdag den 20. december 2012, 01:12

Lad os også se danskernes og naboens selvangivelse. Så kan man se om de arbejder sort, er på socialhjælp, enlig men lejer værelse ud, er konkursryttere og alt står i konens navn.

Lad os se hvad naboen betaler i skat og modtager i sociale ydelser.

Man skal også kunne se naboen i RKI / ribers om de er dårlige betalere ..... eller ordenlige mennesker. !!!

Så kan vi melde flere, og få verdens højeste skat ned.

Så kan vi få noget at snakke om over hækken, foragelse, flovhed.

Der kan være 100 lovlige grunde til at et firma ikke betaler skat, selvom det er stor virksomhed.

Danmark råber på innovation, lavere skatter, lavere lønninger, så vi kan konkurrere med udlandet på lige fod. Vi mister forsat arbejdspladser, og det er en dyre løsning for landets økonomi.

@Oda Andersen

Skrevet af Hansen, Torsdag den 20. december 2012, 00:29

Pudsigt du lige henviser til det citat fra Bibelen, Jesus brugte forskellige forkyndelsesmetoder, og lige netop i det tilfælde var det billedsprog, og netop denne lignelse har intet med mammon (penge) at gøre, det er tro og åndelig kundskab Jesus hentyder til: Den som har, skal mere gives (tro/åndelig indsigt), men den som intet har, fra ham skal endog det tages han har!

Skattelister

Skrevet af Bjarne Grue, Torsdag den 20. december 2012, 00:14

Der var engang, hvor skattelisterne var offentlig tilgængelig, det er vel det, man vil have tilbage. For min skyld ingen alarm.