Millioner af e-mails presser læger og glæder patienter

Antallet af e-mail-konsultationer fortsætter med at stige eksplosivt og giver de praktiserende læger en længere arbejdsdag til glæde for de patienter, der ikke kan eller har lyst til at ringe eller selv møde op hos lægen.

3,5 millioner emails med forespørgsler om nye recepter, krav om at få stillet en diagnose eller anmodning om at få tid til et besøg. Så meget digital post landede der i 2012 i de praktiserende lægers indbakker.

Det er cirka 600.000 flere end året før og mere end syv gange så meget som i 2006, hvor lægerne blot skulle svare på 470.000 e-mail-konsultationer. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Og det er med til at lægge en større arbejdsbyrde på lægernes skuldre, mener Jens Søndergaard, der ud over at være leder af Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet også selv er praktiserende læge.

»Vi har ikke noget videnskabeligt på det, så jeg udtaler mig som praktiserende læge. Og det betyder helt klart, at vi har fået mere at lave,« siger Jens Søndergaard.

»Vores dage er længere, og der er mere pres på,« understreger han og pointerer, at der sjældent er huller i kalenderen, og at e-mail-konsultationerne derfor ofte klares, efter den sidste patient er gået hjem.

Antallet af almindelige konsultationer, hvor patienten selv møder op hos sin praktiserende læge er ikke faldet i takt med, at antallet af e-mail-konsultationer er steget, men stagneret en smule, så der i 2012 var cirka 20,4 millioner dagkonsultationer mod næsten 20,3 millioner i 2011 og cirka 18,6 millioner i 2006.

Til gengæld kimer telefonen ikke længere så ofte i den lokale lægepraksis. Fra 2006 til 2012 er antallet af telefonkonsultationer i dagtimerne faldet fra lidt mere end 15 millioner til underkanten af 12,8 millioner. Men det fald kan øjensynligt ikke kompensere for den ekstra arbejdsbyrde, som de mange e-mails har givet.

»Generelt er der ingen tendens til, at vi får en kortere arbejdsdag på grund af det, men kun at bliver mere tilgængelige, og det ser jeg også som en god ting for vores patienter,« siger Bruno Melgaard Jensen, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Han kalder muligheden for at konsultere sin læge via e-mail for en naturlig udvikling og glæder sig på patienternes vegne over, at lægerne er blevet mere tilgængelige. Men han ser en tendens til, at det kniber med at klemme lige så mange almindelige konsultationer ind i kalenderen, når »småtingene« bliver klaret via elektronisk post.

»Når man kommer til lægen, så er det mere og mere komplicerede ting, man kommer med, og man forventer også, at der er god tid til at tage sig af alle problemerne på en gang. Det kan være svært, og det kan presse ens hverdag,« siger Bruno Melgaard Jensen.

Lægeformanden opfordrer ikke til, at e-mail-muligheden tages fra patienterne, men beder blot patienterne om at bruge den digitale konsultation til konkrete forespørgsler, som lægen hurtigt kan forholde sig til.

Danske Patienter, der er paraplyorganisation for 17 patientforeninger, understreger vigtigheden af, at patienterne kan kontakte lægen - og få svar - via e-mail.

»Man bliver nødt til at følge med i den udvikling, der er i patienternes behov, og det er altså et af de behov, der er, nemlig at man skal have større tilgængelighed til sundhedsvæsnet,« siger Annette Wandel, der er chef for kvalitet og politik i Danske Patienter.

Derfor opfordrer hun til, at man må se på det i lægernes overenskomst, hvis de praktiserende ikke føler, de har tid til at svare på patienternes e-mails.