Interaktivt Danmarkskort: Se om dit hus bliver oversvømmet i stormfloden

Stormen Bodil har forladt Danmark, men eftervirkningerne kan fredag blive faretruende i form af forhøjet vandstand. Fredag varsler DMI om forhøjet vandstand flere steder i Danmark.

Varselet gælder bl.a. de indre danske farvande. Ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt Øresund fra København og nordover vil vandstanden i løbet af dagen stiger til mellem 1,3 m og 1, 8 m.

I Isefjorden og Roskilde fjord kan den voldsomme vinterstorm presse vandstanden op i et faretruende niveau, og der er risiko for, at vandet stiger to meter over det normale niveau, melder DMI.

Forhøjet vandstand betyder, at vandet i hav og fjord står markant højere end normalt. Bådebroer, moler og eventuelle kajanlæg kan i en periode stå under vand. I ekstreme tilfælde kan vandet finde ind i landet på udsatte steder.

I aften og i nat forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.3 og 1,5 m. Der er også varsel om forhøjet vandstand for Limfjorden. Frem til fredag aften ventes vandstanden at ligge mellem 1,3 m og 1,6 m.

DMI har også udsendt et varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst. Det drejer sig blandt andet om vandstanden i Vadehavet, der vil ligge noget over det normale ved højvande i eftermiddag. Ved Havneby og Vidå forventes vandstigninger på mellem 2,5 m og 3 m.

Bor du i et udsat område, bør du forberede dig i god tid, når DMI varsler.

Se her hvad den stigende vandstand betyder for dig
På kortet herunder kan du se, hvad den stigende vandstand betyder for det område, som du bor i.
Du taster antal meter, vandstanden skal være højere, ind helt oppe i højre hjørne, og så kan du zoome ind på Danmarkskortet for at se de lokale konsekvenser. Vi har sat indstillingen til 2 meter, hvilket er det niveau, der frygtes i bl.a. Roskilde, men du kan ændre den til lokale forhold.

Så meget stiger vandstanden
På DMIs Danmarkskort kan se du, hvor høj vandstanden pt. er i forskellige områder i Danmark.
Under kortet kan du også se prognosen for resten af døgnet og de kommende dage. Se kortet her.

Tjek hvor højt dit hus ligger
Kort- og Matrikelstyrelsen udviklet en gratis korttjeneste på internettet, hvor du kan se højden på alle adresser i Danmark. Du kan indtaste en adresse eller koordinaterne for et punkt og få oplyst højden.
Se hvor højt dit hus ligger her

Højdeinformation alene er dog ikke nok til at give en entydig vurdering af risikoen for oversvømmelser. Hældning, diger, kystsikring, vandløb, kloakker, dræn, vejrforhold og meget andet har også betydning.

Læs også: