Her kører de hajerne gennem København med politieskorte