KØB PLUS!

Her bliver hun afsløret i socialt bedrageri for åben skærm

Modtager 8.000 om måneden som enlig forsørger, selv om hun ikke er enlig

Det kan pludselig blive dyrt at få en kæreste i velfærdsdanmark. Rigtig dyrt.

En kvinde blev mandag aften for åben skærm på DR afsløret i bedrageri, da hun havde glemt at fortælle Næstved Kommune, at hun havde fået en kæreste og dermed ikke længere var berettiget til at få de 7.978 kroner om måneden, hun får som enlig forsørger.

- Skal jeg fortælle dig, at jeg har en kæreste, når vi ikke har andet sammen, end at vi er kærester og skal flytte sammen, spørger kvinden forarget kommunens kontrolmedarbejder i første afsnit i DRs nye serie ’Aktion sociale bedragere’.

Enlige bedrager for millioner

Dette foto skulle hun aldrig have lagt på Facebook

Fælden klapper

Men svaret er ja, og da medarbejderen hiver et meget kærligt Facebook-billede frem af kvinden og hendes kæreste, er fælden klappet: De har planer om at flytte sammen og har det, man kalder et ’ægteskabslignende forhold’.

Den sygemeldte mor til to børn får som enlig forsørger ekstra hjælp fra kommunen, der i alt beløber sig til 95.736 kroner om året.

Lagde feriebilleder på Facebook - blev knaldet af kommunen

Hver måned får hun forhøjet børnetilskud på 1.284 kr., en højere boligsikring på 3.293 kr. samt to fripladser i daginstitution til 3.410 kr. I alt en månedlig ydelse på 7.987 kr., som hun mister, idet hun ikke længere kan betragtes som enlig forsørger.

Ægteskabslignende forhold

- Jeg har jo ikke råd til at betale alle mine regninger den første, hvis ikke jeg får min boligsikring, og hvis ikke jeg får de ting, jeg skal have. Lige meget hvordan tingene er, går jeg sygemeldt, og det kommer jeg til at gøre det næste lange stykke tid. Så jeg kan jo ikke betale mine regninger, prøver kvinden desperat.

Men selv om der ikke findes en fast definition af ’et ægteskabslignende forhold’, ligger kommunens konklusion fast. Man kan godt blive betragtet som et par, selv om man ikke bor sammen, og kommunerne lægger blandt andet vægt på, hvor længe de har kendt hinanden, hvor meget samvær de har, og om de bidrager til hinandens økonomi. Og da kvinden har kendt sin kæreste i et år og fast har hans bil, bliver hun betragtet som bedrager.

- Vi sidder her ikke for at skulle synes, at det er synd for dem, at de nu mister de her penge, for det er penge, de ikke er berettiget til, siger kontrolmedarbejderen i programmet.

HVAD MENER DU? ER REGLERNE FOR STRIKSE ELLER ER DET I ORDEN AT SKÆRE I HENDES YDELSER? DELTAG I DEBATTEN HER ELLER PÅ BT'S FACEBOOK-SIDE HER

Din kommentar

Kommentarer

Små fisk

Skrevet af Anti-diktator, Søndag den 27. januar 2013, 19:13

Den større gruppe du snakker om, er faktisk de små fisk, hvis "snød" udgør mindre end 1 % af de store fik, hvis snød udgør mindst 99% af Dks samlede snyd. De store fisk er blandt andet selskaber, selv om de udgør højst 10 % af befolkningen.

Så start da egen virksomhed, stakkel

Skrevet af Charlotte, Tirsdag den 15. januar 2013, 14:07

Peter, hvis du føler, at du arbejder alt for hårdt og føler dig som en lønslave, hvorfor starter du så ikke egen virksomhed op? Måske har du succes og kan skaffe arbejde til de mange arbejdsløse. Alternativt kunne du finde et andet arbejde - det er jo let at finde nyt, ikke sandt? Og hvis du slet ikke har det så hårdt, som du ellers giver udtryk for, så lad dog være med at skrive som om du er en stakkel.

Hold fokus på problemet - socialt bedrageri

Skrevet af Bjarne, Tirsdag den 15. januar 2013, 14:28

Det er fint, du mener Peter er en stakkel, men hvis du forholder dig til det faktiske problem, nemlig social bedrageri, Charlotte. Her er din holdning mere interesant, er det i orden eller er det ikke i orden.... og for menesker med en normal anstændig moral, er der vel kun en mulighed, eller ...

Se tidligere indlæg

Skrevet af Charlotte, Tirsdag den 15. januar 2013, 14:35

Bjarne, jeg har skam givet udtryk for min holdning, se tidligere indlæg.

Hvad er det vi ikke må vide?

Skrevet af Maria Larsen, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:27

Selvfølgelig er socialt snyderi uakceptabelt, MEN at dømme udfra udsendelsen igår, er nok lige i overkanten. Så vidt jeg ved, skal man have beviser mod vedkommende, hvor var de? Jeg så eller hørte dem ikke, igen er BT's dokumentation på tynd is, de planker en historie fra DR, uden at bidrage yderligere, med relevante oplysninger. Jeg kunne godt tænke mig at se noget retslig dokumentation, for denne sagsbehandlers ageren? Jeg tror at der er noget der halter her.

Beviser

Skrevet af Bent, Tirsdag den 15. januar 2013, 14:09

Følgende fremgår af vejledning om børnetilskudsloven:

"Er kommunen i tvivl om, hvorvidt betingelsen om, at ansøgeren er reelt enlig, er opfyldt, må den søge at indhente tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne afgøre sagen. Retssikkerhedslovens §§ 10-12 regulerer, fra hvem kommunen kan indhente oplysninger.

Oplysninger til brug for sagen skal kommunen som udgangspunkt hente fra borgeren selv. Med henblik på at få oplyst sagen bedst muligt kan kommunen efter retssikkerhedsloven indhente oplysninger, der må anses nødvendige for at behandle en sag, fra andre myndigheder og personer, der har kendskab til forholdene. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold eller andre fortrolige oplysninger. Udtrykket ”personer” omfatter her alene personer, der som led i deres erhverv er kommet i besiddelse af oplysninger om borgeren, der er nødvendige til oplysning af sagen, f.eks. privatpraktiserende læger eller pengeinstitutter. Myndigheden kan således ikke indhente oplysninger fra borgerens familiemedlemmer eller borgerens nabo. Det er en betingelse for at indhente oplysninger, at det er oplysninger, der er nødvendige for at få belyst sagen."

At DU mener, at der mangler beviser er helt fint, for det viser jo blot, at lov om persondata fungerer, og at du og jeg ikke kan sidde hjemme foran skærmen og kræve at få indsigt i disse ofte meget personfølsomme oplysninger. Det er alene vedkommende selv samt kommunen, der kan og skal have disse oplysninger. Så må man som tv-kigger acceptere, at visse ting ikke kommer frem. Hensynet til vedkommendes retssikkerhed er større end hensynet til dit krav om underholdning og dokumentation.

Godt og vigtigt indlæg

Skrevet af Charlotte, Tirsdag den 15. januar 2013, 15:38

Godt indlæg Bent, faktisk så godt, at det burde stå som rulletekst før en udsendelse af den type påbegyndes - forkortet/omskrevet naturligvis. Lidt lige som BBC gør det i forskellige henseender.

husk nu at

Skrevet af Michael Larsen, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:18

ikke er folket, samt at det ikke folkedomstolen som skal dømme hende på BT, der var så mange fejl i det afsnit jeg så, så mit forslag er hun tager det op med social ankenævnet. kommunerne vinder kun 60 % af de sager som kommer for nævnet. Den kommunal ansatte er sikkert ansat med bonusløn, således at de også har en fordel i at få afgjort så mange sager!

Helt enig

Skrevet af AK, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:22

Ved du om der findes afgørelser som viser, hvordan loven tolkes i praksis?

Godt udført arbejde.

Skrevet af Benny Schwartz KLarsen, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:14

Der er al mulig grund til at rose sagsbehandleren i denne situation. Hun leverede en god og ordentlig behandling.
Klienten er tilsyneladende ikke berettiget til de offentlige ydelser, hun har modtaget i n ogen tid, og da det er "vores alle sammens" penge hun tiltusker sig, er det Ok. at det bliver bremset. Hun skrev jo også under på det forelagte dokument, og indrømmede altså, at hun ikke var berettiget til ydelserne. Men hvad med samboen.? Han er jo også skyldig eller??

rystende

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:14

Det er faktisk rystende så lodtret løgn artiklens påstande er.
Det minder om alt det løgn BT skrev i 2 1/2 år om skattelove.

efterforsk

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:10

BT, og DR find ud af hvor mange af udenlandsk herkomst, der får danske ydelser.

Nemlig...

Skrevet af Peter Petersen, Fredag den 18. januar 2013, 04:34

Der er nogle irriterende statistikker:

- Blandt unge indvandrere fra Libanon er 19% dømt for noget i Danmark. Blandt alle indvandrere er det kun 11%.

- For ikke-vestlige kvindelige indvandrere er hovedindkomsten offentlige ydelser

- Indvandrere dømt for kriminalitet er i 82% af tilfældene fra et ikke-vestligt land

oplysning

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:08

Der mangler oplysning til folk. I eksemplet, der står i BT, er hun ikke social bedrager ud fra de oplysninger, der står.

ikke lovligt

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:04

Myndigheder kan ikke blande ugiftes økonomier og skat sammen.

skabslignende forhold betyder juridisk: homofile, der har indgået offentlig kontrakt om registreret partnerskab.

Alle andre er selvstændige økonomiske individer, der ikke har forsørgelsespligt overfor hinanden, ikke har krav på hinandens penge, ikke er sambeskattede, ikke hæfter for hinandens gæld, og heller ikke har arveret.

Vrøvl

Skrevet af Bent, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:32

I vejledning nr. 10177 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, står der følgende i pkt. 13:
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

"13. En person, der ikke er gift, anses kun for enlig, hvis pågældende ikke lever i ægteskabslignende forhold med den anden af forældrene eller med en anden person. Der foreligger et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret."

Så at 'ægteskabslignende forhold' skulle betyde homofile, er din helt egen opfattelse, som på ingen måde har grund i virkeligheden.

Er det egentligt afprøvet ved en retssag?

Skrevet af AK, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:12

Findes der en afgørelse, som danner præcedens for "hvornår man er reelt enlig"?

AK

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:20

Det er ganske klart i loven.
Man er reelt enlig, når man ikke er gift og heller ikke har indgået formelt registreret parterskab.

Reelt enlig betyder, at der ikke er andre end den pågældende, der har forsørgelsespligt overfor vedkommende, der kan tvangsfuldbyrdes.

Man kan ikke stævne en kæreste eller andre i retten for at dømt bidrag.

Enlig forsørger betyder, at forældren ikke bor sammen med den anden forælder.
Men kan sagtens bo sammen med en anden voksen. Eller med flere andre - i f.eks. kollektiv. Man er stadig enlig forsørger, hvis de andre ikke er forældre til børnene.

OK Tak...men..

Skrevet af AK, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:35

Hvad er det så, der går galt, når kommunen mener, at de har et ægteskabslignende forhold, trods hver deres bopæl - Jeg tænker her kvinden fra udsendelsen.

Hun har jo reelt ikke i et ægteskabslignende forhold, før de flytter sammen? ja, og så er hun jo endda stadig forsørger, selvom de bor sammen, det forstår jeg ikke helt.

Kan kommunen så i princippet ikke fratage hende retten til hendes off. ydelser, med den begrundelse, at hun ikke er reelt enlig?

ægte

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:06

'ægte' faldt ud. Der skal stå ægteskabs lignende forhold

De satans socialbedragere skal anmeldes NU.

Skrevet af Bjarne Christensen, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:04

Folk har lavet socialbedrageri for 12000000000kr, EN, gang til 12000000000kr NU, må ALLE, lovlydige, Borgere til at vågne lidt op og anmelde ALLE, de satans socialbedragere der går rundt i Danmark´s gader og stræder, og skriger af grin af alle os andre lovlydige Borgere. Det går ud over vore velfærd, og det er alle os andre lovlydige Borgere der NETOP, kommer til at betale for de satans socialbedragere, og jeg vil ikke betale for de kriminelle bedragere for at jeg/alle andre skal betale ekstra for at velfærden kan være i top.

ikke lovligt

Skrevet af jenni, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:04

Myndigheder kan ikke blande ugiftes økonomier og skat sammen.

skabslignende forhold betyder juridisk: homofile, der har indgået offentlig kontrakt om registreret partnerskab.

Alle andre er selvstændige økonomiske individer, der ikke har forsørgelsespligt overfor hinanden, ikke har krav på hinandens penge, ikke er sambeskattede, ikke hæfter for hinandens gæld, og heller ikke har arveret.

Det må defineres noget bedre

Skrevet af Milena Randen, Tirsdag den 15. januar 2013, 12:57

Det må da afgøres af om man lever sammen og ikke om man har en kæreste. Hvis der er 2 huslejer at tage sig af (og den ene ikke bare er en billig proforma) så er det da forkert at sige at man ikke stadig er enlig forsørger. Man bliver jo ikke automatisk medforsørger af kærestens børn samme dag man kysser en ny partner.

Det er ikke svært at bedømme hvornår om social bedrageri

Skrevet af Bjarne Christensen, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:02

Det er nemt at vide hvornår der er tale om social bedrageri. Det er når man ikke overholder loven, så nemt er det.
Man er social bedrager når man sover for meget hos hinanden, og ER, for meget hos hinanden, OG, hver/hveranden dag spiser hos hinanden, OG, deler madudgifterne, og HVIS, man selv tænker sig bare LIDT, om, kan man godt selv finde ud af hvor grænsen ligger for social bedrageri, så der er IKKE, nogen undskyldning overhoved.

Socialbedrageri enlig forsøger

Skrevet af Trunte, Tirsdag den 15. januar 2013, 12:52

Alle de mennesker der lever socialbedrageri skal bare betale ved kasse et. For de er jo ikke berettiget til at modtage penge som enlig når de ikke er det. Men det hele bunder jo i at de så ikke kan leve som de plejer fordi de mister penge,men folk gør åbenbart deres kærster op i penge,så hvad skal de egentlig med en,når pengene åbenbart betyder så meget for dem i den sidste ende,selv om der vil være to indtægter istedet for en når de laver som lovlydige borger istedet for at snyde .

Ydelser

Skrevet af EH, Tirsdag den 15. januar 2013, 12:44

...er kun til forvirring. Som en skrev længere nede. Man giver med den ene hånd og ta'r ind igen med den anden. Burde gøres et meget enklere system... ja som selv politikkerne også kan forstå og så lave lov og regler derefter...

BORGEN....gør noget NU...

Skrevet af EH, Tirsdag den 15. januar 2013, 12:41

Sæt skatten NED...drop ALLE ydelser...og lad syge/dagpenge være skattefrie.
Et system alle kan forstå ... og NEJ, de enlige skal ikke forgyldes. Begge forældre skal stå til ansvar for sine børn.... ligemeget om de bor sammen eller ej.
Dem der stadig er sammen og har børn, betaler for deres børn, uden støtte, det skal de fraskilte også... bare hver for sig.

Jeg er glad for du ikke er politikker.

Skrevet af Bjarne Christensen, Tirsdag den 15. januar 2013, 13:26

Jeg er virkelig glad for du ikke er politikker og håber du aldrig bliver det,for så ville du hurtigt køre Danmark på fallittens rand.

Hej Bjarne

Skrevet af EH, Tirsdag den 15. januar 2013, 16:23

Det er jeg også. Men kan se i dine nye kommentarer senere i dag, hvad din holdning er, hvornår det er socialt bedrageri. Er så rørende enig med dig Bjarne.
Hele min pointe her er, at reglerne er alt for komplicerede... og der bliver hvordan du en vender og drejer det...udspekuleret i, hvordan man for mest muligt ud af systemet...og det er bare ikke i orden. Der er nogle der vitterligt har brug for hjælpen, men mange sygemeldte eller førtidspensionister, som godt kunne komme videre ude i samfundet, men kun sutter på labben, fordi de reelt er blevet dovne.

Så derfor ville det være enklere at forenkle systemet, da mennesket ikke selv kan finde ud af lov pli og orden... (men selvfølgelig ved jeg det ikke kan lade sig gøre, bare sådan)....men jeg er bare en af dem, så er sur og frusteret over, at samfundet er gået i den retning det er...alle mennesker går rundt og er sure og frustrerede rundt af samme årsag.....synd

Hej Bjarne

Skrevet af EH, Tirsdag den 15. januar 2013, 16:22

Det er jeg også. Men kan se i dine nye kommentarer senere i dag, hvad din holdning er, hvornår det er socialt bedrageri. Er så rørende enig med dig Bjarne.
Hele min pointe her er, at reglerne er alt for komplicerede... og der bliver hvordan du en vender og drejer det...udspekuleret i, hvordan man for mest muligt ud af systemet...og det er bare ikke i orden. Der er nogle der vitterligt har brug for hjælpen, men mange sygemeldte eller førtidspensionister, som godt kunne komme videre ude i samfundet, men kun sutter på labben, fordi de reelt er blevet dovne.

Så derfor ville det være enklere at forenkle systemet, da mennesket ikke selv kan finde ud af lov pli og orden... (men selvfølgelig ved jeg det ikke kan lade sig gøre, bare sådan)....men jeg er bare en af dem, så er sur og frusteret over, at samfundet er gået i den retning det er...alle mennesker går rundt og er sure og frustrerede rundt af samme årsag.....synd