KØB PLUS!

Derfor bliver der færre tykke børn

Andelen af overvægtige børn i hovedstadsområdet er faldet med 25 pct., men mange vejer stadig for meget. »Rådgivning af forældre er vigtig, for de bestemmer jo, hvad børnene spiser,« siger forsker.

Sundhedsplejerskers besøg hos små børn og deres forældre kan være én af forklaringerne på, at antallet af overvægtige børn i indskolingsalderen er faldet markant i Ballerup.

- Sundhedsplejerskerne var i 2009-2010 på hjemmebesøg hos forældre med børn på cirka treethalvt år, hvor vi i halvanden time talte om livsstil, kost og motion. Det kan være en del af forklaringen på de positive tal, siger Charlotte Harbou, leder af kommunens sundhedspleje, til Berlingske.

Ballerup er en af seks kommuner i hovedstadsområdet, hvor antallet af overvægtige børn er faldet. En ny opgørelse foretaget af nyhedsbrevet Momentum, som udgives af Kommunernes Landsforening, viser, at andelen af overvægtige børn i indskolingen faldt fra 15,5 pct. i 2007/2008 til 11,7 pct. i 2009/2010 og 2010/2011. Andelen af svært overvægtige børn faldt i samme periode fra syv pct. til 4,5 pct.

LÆS OGSÅ:Slanke børn synes selv, de er tykke

LÆS OGSÅ:Tykke børn meldes til kommunen

- Antallet af overvægtige børn har været stigende igennem flere år, og de nye tal viser en meget positiv udvikling. Vi kan ikke på baggrund af disse tal sige, at fedmekurven for børn er knækket, men det er et markant fald på kort tid, siger Carina Sjöberg Brixval, videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed. Hun siger, at det er vigtigt at fortsætte det forebyggende arbejde – særligt peger hun på forældreinddragelse.

LÆS OGSÅ:Børn dropper tykke venner

- Vores spisevaner grundlægges som børn, og det er meget svært at ændre vaner senere i livet. Vi kan se, at man kan få folk til at ændre vaner et stykke tid, men derefter er folk tilbøjelige til at falde tilbage i deres gamle mønster. Derfor er det vigtigt, at børn får gode vaner, siger Carina Sjöberg Brixval til Berlingske.