Danske hjertepatienter lever i snit 15 år med et nyt hjerte

Danske hjertetransplanterede klarer sig lige så godt, som patienter på verdens bedste hjertecentre gør, viser en ny undersøgelse.

Hjertepatienter, der har fået en hjertetransplantation på Aarhus Universitetshospital Skejby, lever i gennemsnit 15,6 år med sit nye hjerte. Det viser en opgørelse af hospitalets hjertetransplantationer, der er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Cardiovascular Journal, skriver Kristeligt Dagblad.

De hjertetransplanterede på hospitalet i Aarhus klarer sig dermed lige så godt som patienter på de bedste hjertetransplantationscentre rundt om i verden, skriver avisen.

»I gennemsnit lever de transplanterede 15,6 år. Men nogle lever længere. Den første patient, vi opererede, er stadig i live efter 21 år,« siger overlæge Hans Eiskjær fra Kardiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Skejby til Kristeligt Dagblad.

Nogenlunde samme resultater har man på Rigshospitalet, der er det andet sted i landet, hvor der udføres hjertetransplantationer, siger overlægen:

»Der har gennem tiden været talt meget om, at hjertetransplantationerne skulle samles på et center. Men i forhold til patientbehandlingen er der intet, som tyder på, at kvaliteten bliver dårligere med to centre«.

Undersøgelsen viser også, at brugen af en særlig kunstig hjertepumpe har gjort overlevelsen markant højere blandt de patienter, der venter på et nyt hjerte, og i dag er dødeligheden for patienter på venteliste nede på syv procent.

Overlæge Henrik Steen Hansen, der er formand for Hjerteforeningen, siger, at Danmark ligger i toppen internationalt set.

»Men problemet er stadig, at der mangler donorhjerter. Vi ser derfor frem til, at regeringen i begyndelsen af det nye år kommer med en national handlingsplan, der skal øge antallet af donorer og sikre, at det inden for overskuelig fremtid bliver muligt at fjerne ventelisterne til organtransplantation,« siger Henrik Steen Hansen.

Omkring 30 børn og voksne får hvert år en hjertetransplantation i Danmark.