KØB PLUS!

Bed i forskrækkelse: Nu skal Thor aflives

Den syvårige schæferhund Thor fra Nordsjælland skal aflives onsdag. Han nappede en lille hund i forskrækkelse, og da biddet efterfølgende gik ind under kategorien ’skambid’, skal Thor betale med sit liv.

Den skæbnesvangre episode fandt sted i starten af september 2012, da Thor og hans 63-årige ejer Jette var ude for at gå deres faste rute. På vej hjem hoppede en lille hund pludselig frem fra under en container, og i forskrækkelse markerede Thor hunden med sine tænder. Begge hundeejere var rystede og udvekslede oplysninger, selvom den lille hund så ud til at have det fint.

Det havde den dog ikke dagen efter. Den måtte en tur til lægen med stærke smerter og bylder, hvor der måtte isættes dræn, og hunden måtte sys. Hundens ejer anmeldte resolut Jette og Thor til Nordsjællands Politi.

Anmeldelsen resulterede i første omgang i en bøde, som Jette betalte for at få sagen afsluttet. Men den 12. november får hun pludselig besøg af tre betjente, der er kommet for at hente Thor. ’Han skal aflives’, fortæller de, fordi dyrelægens rapport fastslog, at Thors forseelse gik ind under straffelovens definition på et ’skambid’.

En rystet Jette tager kontakt til organisationen ’Fair Dog’, der straks forsøger at få afgørelsen ændret.

- Vi mener jo først og fremmest, at Jette som borger har en berettiget forventning om, at sagen er afsluttet, da hun betaler bøden. Men afgørelsen om aflivning er en administrativ afgørelse, og har derfor ikke noget med det strafferetslige (bøden, red.) at gøre. Derfor kan politiet vende tilbage til sagen og komme med en afgørelse om aflivning. Den afgørelse træffes af politiet og tager udelukkende udgangspunkt i dyrelægens rapport, siger Xenia Zingenberg, jurist ved Fair Dog, til bt.dk.

Men det er ikke et reelt grundlag at vurdere den slags sager på, mener Fair Dog. For ud fra den nuværende lovgivning er definitionen på et skambid, at ’der er bidt hul’ på den anden hund. Om det er et hul på én eller ti centimeter gør ingen forskel, ligesom årsagen til biddet er underordnet.

- Det bør da tages med i betragtning, om hunden handler naturligt i situationen. Man tillægger for ofte hunde menneskelige egenskaber, når man siger, at den bør holde hovedet koldt. Man bør have en hundesagkyndig ind over, der kender til hundeadfærd, og som kan vurdere, om der rent faktisk er tale om en farlig hund, når man tager beslutninger i de her sager. Det er jo helt ude af proportioner, at den her sag nu handler om skambid og aflivning, siger Xenia Zingenberg til bt.dk.

Sagen om Thor og Jette har fået sit eget liv på Facebook, hvor hundredvis af brugere har givet udtryk for deres vrede over situationen. Vreden og Fair Dogs forsøg på at redde Thor har dog været forgæves.

Rigspolitiet har valgt at stadfæste Nordsjællands Politis afgørelse om aflivning - og afvise Fair Dogs appel. Derfor bliver Thor onsdag hentet fra den kennel, han har været anbragt på, siden han blev fjernet fra Jette, og aflivet.

Fair Dog oplyser, at Jette ikke ønsker kontakt til medier, da hun er for medtaget af situationen. Det har ikke været muligt for BT at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

Hvad mener du? Er det helt fint, at Thor aflives, når den har bidt - eller skal der tages hensyn til situationen, hvor der blev bidt? Deltag i debatten herunder.

Din kommentar

Kommentarer

Forskellig lovgivning alt efter politikreds

Skrevet af Susanne Møller, Onsdag den 30. januar 2013, 16:08

Hvor er det forfærdeligt at læse om Thor der skal lade livet efter en uheldig hændelse, som ikke er acceptabel, men som kan forekomme, da det er dyr der er tale om, og ikke små fjernstyrede robotter!
Det er utroligt, at i de forskellige politikredse tolker man hundeloven forskelligt, eller også handler man bare ud fra hvilken race der er tale om, for havde Thor været en Amstaff eller lign. og boet i Kbh, så havde den nok fået en medalje, men da der nu er tale om en schæfer, så må man heller forlange den aflivet, der tør man nemlig godt at kræve det overfor ejeren, men havde man haft en kamphund, så skulle politiet nok ikke vove pelsen?
Hvorfor gælder hundeloven kun af og til, og alt efter hvilken race der er tale om? I Kbh findes der INGEN muskel/kamphunde med mundkurv og line, men pyt, der er det jo kun dem med schæfere osv. det går ud over? FØJ!-Rigspolitiet ved vel knapt hvad der er hoved og r-- på en hund??? Stakkels Thor, han var blot en hund der reagerede som en hund! Man glemmer ALTID at se på helheden!

30-1-2013 Valg nu.

Skrevet af Kirao, Onsdag den 30. januar 2013, 15:35

Ja man skulle tro politiet havde bedre ting og tage sig af.
Der render masser af forbryder rundt her i Danmark, men det er for stort, det kan de sku ikke finde ud af, de elsker kaffe og vinderbrød
nede hos bageren.
Stop de muslimske bander, der er masser at tage fat på,
kom nu igang det er snart for sent.
Og lad den stakkels hund og Jette være i fred, vi dansker er snart forfulgte i vores ejet land, de fremmed hersker over alt.

Træt af hundeejere

Skrevet af Hanse, Onsdag den 30. januar 2013, 15:33

Jeg er meget træt af hundeejere og deres løst løbende hunde.

Jeg er træt af hundelort som flyder overalt, hunde som pisser ned ad indgangsdøre de skider og pisser overalt, hundeejere er nogle svin.

Lad dog Thor leve

Skrevet af Annelise, Onsdag den 30. januar 2013, 15:07

Lad dog hunden Thor leve, det er en storm i et glad vand, Thor var i snor, det var gravhunden ikke ?

Den skal hjem til sin ejer og det kan kun gå for langsomt, det er et alt for tyndt grundlag at dømme på. Helt naturligt , den blev bange, da den lille grav hund pludselig kommer frem under containeren.

Var der snor på hundene?

Skrevet af Jørgen, Onsdag den 30. januar 2013, 14:55

Selv om jeg har søgt meget har jeg ikke kunne finde en ordentlig beskrivelse af forløbet - var hundene f.eks. i snor?

Hvis Thor var i snor og den lille hund kommer farende synes jeg ikke at Thor skal aflives - så ville det være bedre med et påbud om at den altid skal være i snor, og så måske overveje en mundkurv.

En schæfer en stor hund, og hvis den er lidt nervøs i det kan den jo bide igen, og næste gang den bliver nevøs går det måske ud over et lille barn som i sagnes natur har ansigtet i bide-højde. Derfor en mundkurv.

Jeg kan godt lide hunde, ogås schæfere, men er træt af at have løse hunde farende rund omrking hasserne hvis jeg går hurtigt eller løber - og så er størrelsen underordnet, og ligeså hvor fredelige ejerne påstår hundene er!

hund

Skrevet af anton, Onsdag den 30. januar 2013, 14:51

Hej det er rigtig det står på Polites hjemme side at en falsk betjent har hendet THOR

WHAT NOW !?!

Skrevet af Anne, Onsdag den 30. januar 2013, 14:42

Er det rigtigt, hvad politi har fortalt Jette at Thor blev kipnappet igår aftes kl. 22 ????

Det tror jeg snart ikke på politiets forklaringen alligevel.

Måske er en af politi, der har taget Thor med hjem for sikkerhedens skyld for at undgå at en person kommer og stjæler Jettes stakkels & uskyldig god Thor ?!? Måske - måske ikke MEN HVEM VED ???

Jeg tænker stadig meget på Jette & Thor samt hendes familie alligevel

Rigtig god video

Skrevet af Flemming Jensen, Onsdag den 30. januar 2013, 14:41

Ja Dres, sikke mange personer der skulle henrettes for deres reaktioner som er helt normale, en hund har også normale reaktioner men de kan ikke slå derfor snapper de.

hund

Skrevet af anton, Onsdag den 30. januar 2013, 14:38

Endelig er der nogen der har taget hunden så må vi håbe den kommer hjem igen OP i Ræven med det PISSE POLTI

.

Skrevet af Dres, Onsdag den 30. januar 2013, 14:29

Jette jeg føler med dig

Skrevet af Flemming Jensen, Onsdag den 30. januar 2013, 13:48

Hvad med den lille hund var den i snor for ellers skal den også aflives for dens ejer har jo ikke haft 100 % kontrol over den efter loven så må den ikke gå uden snor jeg har selv en Schæfer som er blevet bidt i snuden af en lille aggressiv hund som kom løbende uden snor på offentligt areal skulle den så også aflives.
Hunde kan jo ikke bare tage den ene pote og slå med det ligger ikke til dens natur (lille som stor)
Jeg kan ikke forstå at Politiet bare kan sidde og afgøre Thor´s skæbne uden noget for jeg kender flere Politibetjente som ikke kan fordrage hunde og hvis det er en af dem der sidder og behandler denne sag har Thor jo ikke en chance

Afgørelsens samlede effekt

Skrevet af RA, Onsdag den 30. januar 2013, 13:44

Formålet med en sådan afgørelse kan enten være præventivt eller retsfølelsesmæssigt overfor den krænkede.

Med hensyn til sidstnævnte forekommer det usandsynligt, at sigtet skulle være dette, da aflivning næppe i ret mange menneskers bevidsthed står i forhold til den konkrete forseelse. Bødestraf og erstatningsbetaling burde være fuldt tilstrækkeligt for ethvert normalttænkende menneske.

Man må derfor gå ud fra, at der alene tænkes i den præventive effekt, og så må man spørge sig selv, om effekten af en aflivning i dette tilfælde er den ønskede.

Det er klart, at Thor aldrig mere kommer til at bide andre hunde, når han er aflivet. Men er det et tilstrækkeligt grundlag at skride til en så ultimativ handling på? Det mener jeg ikke.

For enhver gentagen forbrydelse kunne jo undgås, hvis vi aflivede alle forbrydere ved førstegangsovertrædelser. Det gør vi dog ikke, og lande med dødsstraf bruger heller ikke en så rigid praksis.

Når man træffer præventive afgørelser, vil man normalt meget nøje afveje forbrydelsens art og omstændigheder i forhold til straffen. Er der grund til at formode, at Thor igen ville handle ligeså i en tilsvarende situation, og var sigtet med Thors handling at forsvare sig med til situationen passende midler, altså mindst mulig magtanvendelse, eller var det hans mål at dræbe?

Hvis situationen var at den lille hund sprang frem og var truende/agressiv i sin adfærd, så er situationen en ganske anden end hvis den blot løb ud i tillidsfuld kådhed. Hunde taler med kropssprog, og derfor reagerer de lynhurtigt på truende attitude.

Spørgsmålet er derfor om aflivning overhovedet er rimeligt i den sag. For jo mindre påkrævet en aflivning synes at være, desto større bagside er der ved afgørelsen. For den som får den værste straf her er jo Jette. Hun risikerer at sidde tilbage med en følelse af et overgreb resten af livet; og er det ikke noget nær det værste retssystemet kan forvolde? Tilliden forsvinder og systemet har skabt endnu et menneske, som efterfølgende tvivler på politi og retsforhold. Hvordan mon sådan et menneske handler fremover, når hun krænkes eller kommer i et modsætningsforhold overfor andre? Det er nok ikke lige politiet og domstolene hun føler trang til at henvende sig til. ...Men der er jo andre alternativer!

Er det virkelig sådan et samfund man ønsker skabt? Et samfund hvor man af frygt for urimelige afgørelser forsøger at flygte fra enhver forseelse, og hvor selvtægt derfor erstatter ret og rimelighed? Politiets afgørelse i denne sag kan meget vel være endnu et skridt i den retning. De har med andre ord skidt grundigt i nælderne.

Justitsmord?

Skrevet af Mariann, Onsdag den 30. januar 2013, 13:44

Mon ejeren af den 'skambidte' hund havde forestillet sig eller ønsket den afgørelse af sagen?
Kan vedkommende ikke trække anmeldelsen tilbage?
Har selv haft en særdeles stor hund - og kender godt reaktionen på og rædslen for store hunde - selv om de er rolige og velopdragne.
Det virker helt urimeligt at Thor skal aflives, fordi han bliver forskrækket og napper ud efter årsagen.
At der gik hul på den lille hund, var formentlig blot et hændeligt uheld.

NEINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Skrevet af maren, Onsdag den 30. januar 2013, 13:09

PLEASE DENMARK WHAT IS WRONG WITH YOU?I FIRST WENT TO DENMARK IN 2006 AND I WAS IMPRESSED BY THE FUNNY AND LAUGHING AND SMILING AND FRIENDLY PEOPLE.
WHAT HAPPENED TO THOSE PEOPLE TO KILL DOGS,TO TAKE THE BEST FRIEND OF A HUMAN,TO HURT SOULS AND HEARTS AND TO DISSAPOINT THE WHOLE WORLD.
THIS IS MURDER THIS IS CRUEL THIS IS UNBELIVABLE
PLEASE BE CONSCIOUS POLITICIANS AND POLICE BE CONSCIOUS ABOUT HOW THEY ALL SUFFER AND HEAR THEIR CRY
PLEASE STOP THIS CRUELTY PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FROM THE BOTTOM OF MY SOUL I SCREAM PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AND I FALL ON MY KNEE
PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
GRACE GRACE GRACE
GOD PLEASE HELP PLEASE
GIVE THEM LOVE GIVE THEM CONSCIOUSNESS GIVE THEM PEACE

Lasst Thor nicht sterben

Skrevet af Helft Thor, Onsdag den 30. januar 2013, 13:04

Bitte helft Thor! Lasst ihn nicht sterben! :-(((((((((((((

Hundeloven stinker !!!

Skrevet af CP, Onsdag den 30. januar 2013, 12:37

Det er tydeligvis ikke særlig kompetente folk der har sammenfattet den nuværende hundelov !!! Og man skal da overhovedet ikke regne med at nogle af de vattede politikkere overhovedet gider løfte et øjenbryn for at revidere den - TYPISK DANSK !!! Alle der har bare en lille smule indsigt i en hunds psyke/reaktionsmønster (og ja der er stor forskel på racerne) ved at i de fleste tilfælde hvor en hund bider er det i forsvar af flokken dvs alle den færdes med på tur (ejer/familie/andre hunde). Afliver man Thor for EET forskrækkelses/forsvarsbid kan man lige så godt aflive 50% af alle hunde i dette land... Hurra for en hundelov lavet i blinde!!!

Rystet over menneskeheden

Skrevet af Emma, Onsdag den 30. januar 2013, 12:15

Ikke nok med jeg syntes det er dybt brutalt at denne hund skal aflives fordi den har reageret som en hund. Syntes jeg det er absolut forfærdeligt at den ikke engang kan få lov til at tilbringe sine sidste dage hos sin ejer.
Jeg kan ikke forstå man kan være så ligeglad med andre mennesker og deres følelser. Alle folk med kæledyr kender til den kærlighed man har til den, og syntes det er dybt uretfærdigt at der ikke er en professionel inde over.
Siden dette ikke sluttede efter bøden burde det være et retssag der skulle i gang så alle og alt blev hørt. Ikke nok med det syntes jeg at ejeren af den lille hund burde skamme sig! Jette og ejeren havde udvekslet oplysninger og det burde godt nok ikke være så svært at ringe til Jette og fortælle hvad der var sket og hun derfor følte sig nødsaget til at ringe til politiet. Jeg er sikker på at Jette ville kunne forstå det.
Jeg ønsker alt det bedste til Jette og Thor, og håber godt nok man kan gøre noget så dette aldrig ender ud i en så uretfærdig behandling igen!

Gnade für Thor

Skrevet af anja, Onsdag den 30. januar 2013, 12:11

so etwas kann den liebsten und besterzogensten Hund mal passieren,....bitte lasst Thor nicht sterben !!!!!

hund

Skrevet af anton, Onsdag den 30. januar 2013, 11:29

Hej Kim er du fuldstændig MONGOL at skrive sådan noget PES

Hulk, klynk og klage...

Skrevet af Kim Nielsen, Onsdag den 30. januar 2013, 11:24

Åh hvor har I allesammen ondt af den 'stakkels' hund som skambed et andet væsen. Hvis den havde været opdraget ordentligt, var det ikke sket.
Og hvad hvis det i stedet havde været et barn ???
hvor havde sympatien så været ??

Fnatmide...

Skrevet af Sus, Onsdag den 30. januar 2013, 12:46

Ja, og havde det været dig - skulle den sgu godt nok have haft en medalje...

Vi mensker skal ikke domme en hun på den måde

Skrevet af Anne Lise Rosenkvist , Onsdag den 30. januar 2013, 11:43

Halle hunde har rat til at forsvare sig i mensker skal også lære at kige på vores egne fejl, når det gælle dyr, om det er katte eller hunde, jeg tro ikke der var noget ondt med fra thoer, den anden hund som forskræket thoer, hvad med dens ejer, var den i snor eller hvad, ejern til den lille hund har nok også fej, jeg håber at han eller hun der havde den lille hund vil sove dårlig i lang tid.
Andgånde børn, så er det os voksne der skal lære vores børn hvordan man omgåes dyr, det gæller alle, for dyr har også brug for at være i fræd.

jeg henter ham!

Skrevet af Debbie, Onsdag den 30. januar 2013, 11:23

en eller anden sig mig hvilken kennel det er, så køre jeg ud og kidnapper ham.

Hvad med at aflive småhunden der startede det

Skrevet af Berit, Onsdag den 30. januar 2013, 11:12

Det er så typisk ! Store hunde = farlige hunde
Hvad med at de små arrige møgkøtere, der farer frem når de ser en anden hund og forskrækker de store rolige hunde - også skal aflives i en sådan situation ??
Jeg har selv en meget stor - men meget rolig hund. Næsten hver gang vi møder en af de små - og ofte meget arrige hunde, farer småhunden frem mod min - Han står som regel helt rolig og kigger bare - men vil det sige, at bliver han en dag så forskrækket, at han ser det som et angreb, han er nødt til at forsvare sig imod, så er det HAM der skal aflives - og ikke den lille arrige, aggressive hund, der STARTER slagsmålet - der sker noget med????????????????
Hvis den store hund, der så tilfældigvis pga. sin størrelse vinder slagsmålet, skal aflives - så skal den lille, der starter det hele saftsusemig også !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ellers skal ingen af hundene aflives - men den ejer hvis hund har startet slagsmålet have en kæmpebøde, for ikke at opdrage sin hund ordentligt, så den ikke aggressivt farer frem mod hverken andre dyr eller mennesker !!!!!!!!!!!!!!!
Havde det været mig, havde jeg slet ikke lukket politiet ind - de havde aldrig fået lov at tage min hund på de vilkår !
Og de skal ikke prædike mishandling og overfald osv - når de så bagefter lader en stakkels hund sidde 2 mdr. alene på et internat før der sker mere !!!!!!!!!
DET er dyremishandling for et dyr der ellers aldrig har gjort nogen noget før !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÅHHHH NEEEEEJ !!!!

Skrevet af Hanne, Onsdag den 30. januar 2013, 10:53

LAD STAKKELS & USKYLDIGE THOR VÆRE HOS SIN EJER JETTE IGEN !!!!

LAD OS HÅBE PÅ DET BEDSTE FOR DEM BEGGE TO AT VÆRE SAMMEN IGEN.

NEJ THOR SKAL IKKE BLIVE AFLIVES !!! LAD VÆRE !

HÅBER AT DEN LILLE HUNDS EJER TRÆKKER ANMELDELSE TILBAGE, OG FÅR THOR LOV TIL AT LEVE VIDERE HOS SIN EJER JETTE FORTSAT !!!

MINE VARME TANKER GÅR TIL THOR & JETTE OG VISER MINE MEDFØLELSE TIL DEM INKL HENDES FAMILIE.

STORT KÆMPE KNUS TIL THOR & JETTE

Kan ikke passe..

Skrevet af Dorthe Jensen, Onsdag den 30. januar 2013, 10:48

Stakkels ejer af denne Hund. Ikke fair. Skammer mig over sådan noget. Det var jo fordi den blev forskrekket.. Øv ØV Fatter ikke man ikke laver nogle undersøgelser om den nu også var en dårlig hund.. Men nej vi afliver bare

NEJ, NEJ OG ATTER NEJ!!!!!

Skrevet af ryan, Onsdag den 30. januar 2013, 10:40

Jeg synes ikke Thor skal aflives pga. en forskrækkelse prøv at tænk på det som et menneske hvis nogle af os bliver forskrækket kan det hænde at vi slår skal vi så i fængsel pga. en refleks? svaret er et rungende NEJ!!! undskyld mig, men hvis jeg skal være helt ærlig og det skal man så synes jeg at staten på en måde er stjernepsykopater fordi de kun tænker på sig selv og deres villaer i Gentofte og hellerup de er nogle svin og det er skammeligt!!! og rigspolitiet i skulle fandme også skamme jer hvis vi skulle aflive hunde pga bid skulle alle jeres hunde jo blive aflivet er det måske så ikke at overdrive situationen at tage livet af en anden kvindes hund fordi den blev forskrækket? i beder jo jeres om at bide så på den måde er i på tynd is. der er jo desværre intet man kan stille op hverken demonstrere eller give en klage for så bliver man jo bare anholdt. jeg er rasende!!!

hund

Skrevet af anton, Onsdag den 30. januar 2013, 10:38

Håber der kommer mange mennesker i dag foran POLITET i hillerød og fortæller hvor dumme SVINER de er

avliv

Skrevet af anton, Onsdag den 30. januar 2013, 10:31

Hej hvor er POLITET i HILLERØD en flok MONGOLER

Til Julie Med muskelhund

Skrevet af Dorthe Tetsche, Onsdag den 30. januar 2013, 10:28

Julie jeg kan godt følge dig, der er sikket en del der ville tænke som du siger! Men jeg må nu sige at jeg ikke tror det har noget at gøre med racen, det er dem der har hunden der kan gøre dem til glubske og angrebslysten. Men en hund der reagere på instinkt forde den bliver bange er jo ikke noget der er fremelsket det er deres natur, og det skal vi da ikke straffe med aflivning.
Alle hunde er i min verden dejlige kærlige og gode hunde, men ja de kan gøres til dræbere i de forkerte hænder, men så er det en helt anden snak, og kan ikke sammenlines med det Thor har gjort.