Av, av, av: Her hjælper ingen forsikring

De mange lystbådehavne, som har fået skader for millionbeløb efter Bodils hærgen, kan kigge langt i søkortet efter en erstatning. Det skyldes at regeringen sidste år valgte at revidere Stormflodsordningen.

Derfor skal de mange lystbådehavne gribe dybt i deres egne lommer, hvis deres havne- og kajanlæg, bådebroer og løsøre er blevet smadret enten af Bodil eller senere af naturens rasen. For efter den nyreviderede stormflodsordning trådte i kraft 1. oktober 2012, skader på havneanlæg ikke længere dækket.

Læs også: Ramt af Bodil - her dækker forsikringen IKKE

Se storm-billedet fra Sejerøbugten: Bunke af døde fisk på stien

- De væsentlige havnekonstruktioner og meget omkostningstunge områder er i dag undtaget fra at kunne opnå erstatning, siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Flid, til SN.dk.

Og den ændring kommer til at gøre ondt på rigtig mange lystbådehavne. Det bliver nemlig brugerne, der kommer til at betale for de omfattende ødelæggelser, Bodil har forårsaget i lystbådehavne over hele landet.

- Man kan sige, at stormflodsordningen ikke er beregnet til de ting, der er beregnet til vand, lyder det lakonisk fra Torben Garne, som er konsulent i brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Han peger på, at stormflodsordningen heller ikke længere dækker skader i folks haver på grund af storm, eller når en fisker får slået sin båd til pindebrænde af en storm.

Se alle billederne: Oversvømmelser og enorme ødelæggelser efter Bodil

1.000 års-hændelse: Derfor endte Bodil historisk katastrofalt

Læs også: