KØB PLUS!

Anklager undskylder over for fotomodel: Vi beklager det rigtigt, rigtigt meget

Den offentlige anklager i København ‘beklager dybt’ sagsbehandlingen i en erstatningssag, rejst af fotomodellen Camilla Vest og hendes mand, Peder Nielsen, der i 2012 blev frifundet for skattesvig af særlig grov karakter i en sag, der trak tråde til Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag.

Bt.dk beskrev tidligere torsdag, at parrets advokat siden april 2013 har forsøgt at få anklagemyndighedens svar på et krav om at få dækkets parrets mange udgifter til rejser og ophold i forbindelse med afhøringer hos politiet og den efterfølgende straffesag samt udgifter til parrets revisor - kravet blev rejst 19. april 2013 - og 3. maj 2013 blev parrets advokat stillet en afgørelse ‘inden 60 dage’ i udsigt. Siden har advokaten intet hørt, trods flere rykkere.

Vicestatsadvokat hos den offentlige anklager i København, Gyrithe Ulrich, beklager forløbet:

Læs også: Lagde frækt billede i skattemappe: Sådan hånede Skat dansk model

- Vi beklager det rigtigt, rigtigt meget. Der er to krav i sagen, dels ét fra parret, dels et krav om betaling af de revisionsudgifter, parret har haft. I forbindelse med den sidste del, har vi manglet noget dokumentation, som vi modtog 7. januar, og derfor er vi klar til at behandle sagen nu, og det vil vi gøre, så parret får et hurtigt svar. Men det ændrer ikke ved, at vi er for dårlige til undervejs at vende tilbage og fortælle, at det trækker ud, fordi vi venter på dokumentation. Det er en fejl, det skulle vi have gjort, og det beklager vi, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich fra Statsadvokaten i København.

Bt.dk skrev torsdag, at Camilla Vest og hendes mand for to dage siden i et brev til Folketinget, justitsminister Karen Hækkerup (S) og anklagemyndigheden rettede en stærk appel om retfærdighed, oprejsning og økonomisk kompensation for de tab, de har lidt som følge af de grundløse anklager, der blev rejst mod dem.

- Sagen har været utroligt belastende for hele familien, og har haft store konsekvenser på karriere og familiens økonomi. Sagen har været en barsk omgang, og vi har utroligt stort behov for at lægge sagen bag os og komme videre i vort liv, skriver Camilla Vests ægtefælle, Peder Nielsen i brevet.

Allerede tidligt i 2013 rettede parrets advokat, Michael Amstrup, henvendelse til Nordsjællands Politi og bad om, at det offentlige ydede kompensation til parret for de mange rejse- og hoteludgifter, de havde haft i forbindelse med afhøringer, retsmøder og ophold i Danmark, men advokaten fik først ikke noget svar, siden blev han henvist til den offentlige anklager, statsadvokaten.

Læs også: Nu får Camilla Vest-sagen konsekvenser

- Jeg sendte 19. april 2013 en præcis opgørelse over de udgifter, parret havde haft. Den 3. maj blev jeg lovet et svar inden 60 dage - og siden er der så intet, absolut intet, sket, til trods for flere rykkere. Det er ikke rimeligt, at statsmagten, når man se på den behandling, de to mennesker har fået, ikke er i stand til at behandle sådan en sag ordentligt, siger advokat Michael Amstrup. Han oplyser, at udgifterne beløber sig til mere end 300.000 kr.

Camilla Vests mand, Peder Nielsen, skriver i brevet til Folketinget, at ‘vi anerkender, at staten har ret og pligt til løbende at afprøve hvorledes en given lov tolkes af domstolen. Omvendt må man som borger også forvente, at staten yder borgerne en rimelig kompensation for de udgifter en given retssag måtte påføre borgerne. Vi forventer ikke at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af utallige afhøringer og retsmøder, tab af jord og karriere, eller stort tab ved tvangssalg af vor landejendom. Vi forventer derimod at få dækket vor rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med sagen’, skriver Peder Nielsen.

Han kalder det ‘meget arrogant, grænsende til bevidst chikane’, at anklagemyndigheden ‘ikke magter at udvise bare den mindste ordentlighed i denne sag.’

Læs også: FAKTA: Se hele Camilla Vest-forløbet HER

Vest-sagen er én af de seneste års mest spektakulære skattesager, især fordi den var tæt beslægtet med Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. FAKTA: Se hele Camilla Vest-forløbet HER

Kinnock blev i september 2010 af Skat København kendt ikke-skattepligtig, mens Camilla Vest og Peder Nielsen ved byretten i Helsingør i 2011 blev idømt hver ét år og ni måneders fængsel for skattesvig af særlig grov karakter og en samlet bøde på 6,6 mio. kr.

Retten lagde vægt på, at Vest havde udført arbejde i Danmark, hvor hendes mand Peder Nielsen boede, mens hun selv boede og arbejdede i USA - et livsmønster der var identisk med Kinnocks.

Skats ekspert i udlandsbeskatning forklarede under vidneansvar i byretten, at blot én dags arbejde i Danmark er tilstrækkeligt til at udløse skattepligt, hvis man har bolig og familie i landet - Vest havde arbejdet i form af modelfotografering i alt tre gange i 2000, tre gange i 2001 og én gang i 2002.

Kinnock, derimod, blev ikke skattepligtig, til trods for, at han havde gennemført tre arbejdsrelaterede møder og i et eller andet omfang - meget begrænset, sagde han selv - udført arbejde i form af at besvare telefonopkald og emails. Kinnock afviste, at han iøvrigt havde udført arbejde i Danmark, selv om han i de foregående seks år havde opholdt sig i Danmark op imod halvdelen af året.

Et år senere, i november 2012, blev parret enstemmigt frifundet i Østre Landsret, under udtrykkelig henvisning til netop afgørelsen i Kinnock-sagen.

Østre Landsret mente, at forskellene mellem de to sager var så små, at Vest-parret ikke kunne dømmes. Det viste sig siden, at Erling Andersen, direktør for Skat København, havde nægtet den afdeling i Skat, der førte straffesager mod udlandsdanskere, herunder Camilla Vest, adgang til Kinnock-kendelsen.

Afdelingen mente, at afgørelsen kunne være principiel, men direktør Erling Andersen sagde nej, og derfor kunne retsopgøret mod Camilla Vest og Peder Nielsen fortsætte.

Også Camilla Vests og Peder Nielsens advokat, Anders Németh, forsøgte at få adgang til Kinnock-afgørelsen i forbindelse med byrettens behandling af sagen mod dem i 2011, men det blev afvist, og Skat gjorde store anstrengelser for at undgå, at afgørelsen blev gjort tilgængelig for advokaten.

I august 2012 offentliggjorde Thorning-Schmidt og Kinnock imidlertid selv skattekendelelsen, der derfor kunne indgå i Østre Landsrets vurdering af sagen mod Vest og Nielsen i november 2012. Derefter blev de frikendt.

Læs også:

Din kommentar

Kommentarer

ud med advokater - ind med aut. revisorer.

Skrevet af Jenni, Onsdag den 15. oktober 2014, 13:24

Advokater bør ikke få lov til at føre skattesager. De fatter ikke tal og logik.

Lad det være revisorer, der fører skattesager.

forkert instans

Skrevet af Jenni, Onsdag den 15. oktober 2014, 13:18

Typisk advokater, at sende begæring om sin klients omkostningsdækningen til forkert instans. Eller slet ikke sende den og heller ikke oplyse klienten om det.
Det kan der gå meget tid med - og få forkerte afgørelser til klienten.
Det tjener advokaten meget på.
Sikke en advokat. Man ser det for tit.
I skattesager skal Skat refundere partens omkostninger 100 % hvis parten vinder sin sag. Det siger loven. Og det står der på omkostningsskemaet.
50 % hvis sagen vindes.
https://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=114362

Derudover kan, og det bør der, rejses krav i Retten om rettergangsbøder mod Skat for unødig trætte og vidtløftiggørelse af en ikke-sag, der var ganske klokkeklar inden, den overhovedet var anlagt.
Selvfølgelig kan dansk Skat ikke fratage andre lande, deres beskatningsret.

Svineri

Skrevet af Lilian Andersen, Fredag den 10. januar 2014, 19:23

Det er så lavt at svine folk til hvis man ikke kan finde argumenter nok, men sådan er Janteloven jo desværre. Man burde godt nok undersøge tingene ordentligt og til bunds, og snakke med folk inden man anklager. Alle kan misforstå en lov eller ligenede, og være helt uvidende om at man evt. har begået en brøler, og ellers skal man holde sin kæft.

Muslimer

Skrevet af Anonym, Fredag den 10. januar 2014, 09:11

Dette var aldrig sket, hvis Danmark ikke var oversvømmet af muslimer.

Send muslimerne hjem nu

I politik er alt lovligt !

Skrevet af Anonym, Fredag den 10. januar 2014, 01:55

Erling Andersen er en gemen skurk.

advokaten og Helsingør Politi og Helsingør Ret.

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 23:19

Hvordan kan man forvente andet end ulovligheder fra dem?
I så da Oliver-sagen.

Meld dig som socialdemokrat

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 22:27

Hej Camilla,

Meld dig ind hos Socialdemokratiet og stil op til folketinget så skal du se løjer..

Erstatning til en skattesvindler

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 19:31

Camilla West og hendes mand er gemene skattesvindlere og ikke forfulgte uskyldigheder. Hundredevis af kreditkorthævninger og tusindvis af telefonopkald fra Danmark, ejendom til rådighed i DK, ægtefælle bosat i Dk, arbejde i Dk. Hvor er det mon mest rimeligt at hun betaler skat ?? Og ikke just en formildende omstændighed at ægteparret havde benyttet sig af stort alle de skattely, de kunne komme i tanker om - erstatning? gudfader!

Som advokat er jeg desværre ikke overrasket - men dybt bekymret

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 23:31

Som Søren K. påpeger - læs dog sagens præmisser istedet for at bortforklare sagen udfra forfejlede politiske sympatier.

Fakta som fastslået af Østre Landsret:

1) De faktiske forhold i Kinnock sagen og Vest sagen var tilstrækkelige identiske til, at sagerne retligt skulle behandles identisk og med samme udfald dvs. skattepligt indtrådte i ingen af sagerne;

2) Ved at fritage Kinnock for skattepligt i 2010 ændrede Skattedirektør Erling Andersen gældende administrativ praksis til fordel for Kinnock-parret. Vest-parret besad dermed et retskrav på samme udfald som i Kinnock sagen idet sagens faktiske og retlige forhold var ens. Derfor frifindelse,

Heri består skandalen:

Skattedirektør Erling Andersen's overnævnte praksisændring var selvsagt afgørende for, at Helle Thorning og dermed Socialdemokraterne var i stand til at vinde det da forestående valg. Thorning kunne politisk umuligt vinde et valg, hvis Skat vurderede, at parret var skyldige i strafbar skatteunddragelse . Som sagt ændrede Erling Andersen ganske betimeligt gældende administrativ praksis. Dette belejlige tidspunkt for praksisændringen indikerer i sig selv, at den var politisk motiveret - dvs. magtfordrejning. Læg dertil, at Erling Andersen har en fortid som ledende socialdemokrat. Hermed er magtfordrejning ikke alene indikeret - det ligner en tilståelsessag. Læg dertil, at selvsamme Erling Andersen modsatte sig, at Kinnock afgørelsen fremlagdes i Vest-sagen velvidende, at Vest-parret uden denne afgørelse ikke ville være i stand til at dokumentere den praksisændring han netop havde gennemført. Han vidste, at Vest-parret hermed stod til uskyldigt at blive idømt fængelsesstraf og økonomisk ruineret. Afgørelsen blev kun offentligtgjort, fordi Kinnock-parret fandt dette politisk opportunt og fremlagde den frivilligt.

Uden sammenligning har vi at gøre med den største dokumenterede forvaltningsretlige skandale i Danmark siden besættelsen. Vor regering ville ikke være kommet til magten uden nævnte magtfordrejning. Sagen har samtidigt været fuldkommen uden reelle konsekvenser for de skyldige.

Læg nu de parti-politiske briller væk. Forstå, at vi ikke kan leve med et samfund, hvor vore myndigheder mister enhver form for retlig og retspolitisk legitimitet. I sådanne samfund anses civil ulydighed for æresfuldt. Lov og orden bryder sammen. Det ønsker vel ingen - uanset partfarve. Der er kun een mulighed i denne sag. Få stillet de implicerede til ansvar og foretag en gennemgribende revidering af skattelovgivingen så retssikkerheden fremover er uomtvistelig.

du lyver

Skrevet af Jenni, Onsdag den 15. oktober 2014, 13:22

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 23:31

Som advokat lyver du.
Det passer ikke, hvad du skriver.

Kan samtlige lærde i en banebrydende afgørelse ta' fejl...

Skrevet af Søren K, Torsdag den 9. januar 2014, 21:07

Læs og forstå nu de 2 parallelle sager. Landets mest ypperlige juridiske eksperter og øverste domstole har talt. Camilla og hendes mand var IKKE skattepligtige... !
HMen det skulle måske ha' været omvendt: Både Camilla, hendes mand, Helle Thorning og Steven skulle i brummen. I en fjern fortid var de socialdemokratiske kerneværdier: "Pas dit job og betal din skat"
Begge sager var nok endt omvendt hvis Helle i 2009 havde sagt til Steven: "Jeg vil være Statsminister, betal din skat". Så havde hun været ren som nyfalden sne og Camilla var puttet i brummen...

Nej

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 23:29

Nej forstå du, at der ikke er tale om 2 parallelle sager. Det ene er en tilflyttersag, det andet en fraflyttersag. Landets domstole har talt og det må man respektere, men indimellem begår de fejl. Og denne sag er en "skævert" - det er mange skatteeksperter enige i - dem lader man bare ikke komme til orde i BT. Og nej statsministeren hører ikke til i brummen og har ikke fået positiv særbehandling af Erling Andersen. Hvorfor skulle han dog gi' Kinnock det - han var da helt på det rene med at afgørelsen ville blive gransket af alle og en enhver med forstand på skat. Det er muligt at Thorning rent moralsk havde stået sig bedst ved at sørge for at hendes mand betaler skat til DK, men han er IKKE forpligtet til i forhold til skattelovgivningen.

Husk lige EU

Skrevet af Janutte, Lørdag den 8. november 2014, 09:27

Overkommendoen i EU røverbulen tror jeg ikke skelner mellem til- og fraflyttere. Der gælder kun, at folk er EU-borgere. Briter er ikke overmennesker, mens danskere er undermennesker.

Men socialkammerater er naturligvis overmennesker, mens alle andre, der ikke rygklapper dem, er undermennesker.

Hvorfor blev forretningegangen ændret midt under Kinnoch-sagen af en gammel (social)kammerat ? Og hvorfor var den ikke principiel nok for andre i samme situation ?

Sagen stinker helt herude på landet i den friske luft. Selv en overfyldt gylletank ville ikke kunne stinke værre.

Jeg er selv politiassistent og skammer mig over denne sag

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 19:21

Tak for denne artikkel i BT om Skat's frygtelige "heksejagt" mod en Camilla og hendes mand og bliv endelig ved med at komme til bunds i denne sag, da jeg synes, at Skat og Anklagemyndigheden har opført sig forvaltningsmæssigt uværdigt i denne skattesag.

Vi har allerede oplevet en grim og kostbar skattesagskommission nedsat i januar sidste år (sagsnr. 2011-764-0004 dok. 328783), der skal redegøre for statslige forvaltningsmyndigheders sagsbehandlingsfejl begået i skattesagen mod Statsministeren og hendes mand. Intet konkret sker naturligvis - kun omkostninger for os borgere!!!!

Og nu denne sag der er helt i skoven; der er med andre ord noget helt galt i skatteforvaltningen og hos anklagemyndigheden - de er blevet en stat i staten!!

Staten skal beskytte dens borgere, men istedet satte skatteforvaltningen og politiet en "heksejagt" igang, da skat selv på forhånd havde bestemt, at denne Camilla Vest var skyldig og skulle knækkes og lægges ned. Magtmidlerne var som beskrevet i BT: 3 års ransagninger, gennemgang af private mails, kontoudtog og telefonopkald i tusindvis. Ledende skattemedarbejdere har tilsidesat alle retsprincipper om uskyldighed indtil domsfældelse.

Myndighederne bør stå til regnskab for deres ubehagelige opførsel - dette er magtfordrejning af værste skuffe.

Jeg synes, at skatte- og anklagemyndigheden der er involveret skal skamme sig og noget bør gøres når statslige myndigheder opfører sig så uprofessionelt - kan man bede Folketingets Ombudsmand om at gå ind i denne sag?

Der skal klart nye sagsbehandlingsinstrukser og mere retssikkerhed for borgerene til i skatteforvaltningen - man håner f.eks. ikke en sigtet med lumre fotos i efterforskningen og ved at skatteanklageren tager egne familiemedlemmer med til retsmøder.

Jeg skammer mig over at politiet har medvirket !!!

anonym politibetjent

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 23:12

Vær sød at kontakte mig på sag@justitia.cat
Jeg vil yde dig fuld diskretion.

læg mærke til advokaten og anklageren.

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 18:54

I artiklen foregives det, at West og manden skal bede Anklageren om erstatning for udgifterne til sagen.
Nå dada.
Skattesager betales altid 100 % af det offentlige, når borgeren vinder.
Og 50 %, når borgeren taber sagen.

Så hvorfor laver Wests advokat det der teaterstykke?

Der er forskel på folk

Skrevet af Søren Andersen, Torsdag den 9. januar 2014, 18:19

Camilla Vest er blevet behandlet usædvanligt svinsk, og hun havde INTET gjort galt. Thorning havde derimod bevidst snydt i seks år trods 11 advarsler fra SKAT (det er dokumenteret). Men det har sine fordele at have partikammerater som Erling Andersen som sagsbehandlere... Suk!

Erling Andersen ? ? ?

Skrevet af Hr Genial, Torsdag den 9. januar 2014, 19:53

Erling Andersen ? ? ?
Er det ikke ham de kalder Pinocchio ?
Med HTS som dukkefører.

her ugenial

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 23:26

Er du lige kommet ind i billedet?
Erling Andersen har behandlet skattetemaet, som loven er, og hele tiden har været.
XDet kan du selv forvisse dig om i Kildeskatteloven og agterskrivelsen til Kinnock.
Men efterspillet, hvor Erling Andersen skulle svare Ombudsmanden om politikernes rolle, tyder på, at han i forhold til politikerne ( som var fra Venstre, altså ikke HTS folk) har været for mild overfor Venstrepolitikerne og Loft.

søren andersen

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 18:59

du lyver. Og du læner dig op ad en injuriesag.
Her kan du læse,:
http://multimedia.pol.dk/archive/00672/Kinnocks_skatteafg__672032a.pdf

Kinnocks er klokkeklar, at han ikke kan være skattepligtig til Danmark.
Wests sag er lidt mere tvivlsom og ligner mere golfspiller, Søren Hansens.

Naiv?

Skrevet af Anonym, Torsdag den 9. januar 2014, 19:49

Kinnocks sag er klokkeklar?

Jo, hvis man tror på at manden kan bestride et direktør job i en international organisation og:
1) Er hjemme hver weekend, ofte allerede fra torsdag (citat fra Helle T Schmidt)
2) Aldrig besvarer mails og tlf. når han er hjemme (han må jo ikke arbejde i DK)

Man skal vist være parti-kammerat (helt tilbage fra dagene i DSU) for at tro på det...

"Naiv? anonym."

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 23:09

Ja. Den er klokkeklar.
Han kan, som alle andre, arbejde 182 dage om året i Danmark, og har stadig skattemæssigt hjemsted i Schweiz.

I rabler uden at kende lovene.

Hold øje med www. justitia.cat
Jeg vil skrive om skattesager, når jeg får tid.

Hvad med fradraget

Skrevet af jesper, Torsdag den 9. januar 2014, 19:35

Det er rigtigt at de juridisk ikke blev fundet skattepligtige, men er det ikke rigtig at hun ulovligt i adskillige år havde benyttet mandens skattefradrag. Kunne dog ikke dømmes for dette da det var faldet for forældelsesfristen? Jeg spørger da jeg ikke fulgte sagen til ende. det behøves man nemlig ikke for at konkludere at de havde handlet amoralsk og dyrket skattetænkning på højt plan.

Præcis, Jesper!

Skrevet af Søren Andersen, Torsdag den 9. januar 2014, 21:16

De red på to heste. Hun havde i seks år udnyttet mandens skattefradrag, selvom Skat havde sendt hele 11 advarsler. Det er DOKUMENTERET her i BT. Hvordan kan man aktivt plædere for et skattefradrag, når man samtidig påstår, at man ikke er skattepligtig!? Det kan kun kammerat Erling Andersen forklare...

Søren Andersen du er en klovn.

Skrevet af A.Jensen, Fredag den 10. januar 2014, 00:28

Hvordan kan du skrive at Helle Thorning har udnyttet mandens skattefradrag.
Prøv at forklare i hvilken rubrik hun har påført sin selvangivelse mandens fradrag.
Nej fejlen er begået af SKAT København, der på hendes årsopgørelse,
fejlagtig har påført mandens ubrugte personfradrag.
Hvis Kinnock var skattepligtig i Danmark havde hun ret til hans ubrugte personfradrag.
Men da Kinnock ikke var skattepligtig til Danmark var det en fejl af SKAT at
overføre hans ikke brugte personfradrag til hendes årsopgørelse.
Kinnock har over flere år klaget til skat over deres fejl i SKAT København.
I 2009 blev fejlen rettet og Thorning fik en skatteregning på fradraget for årene 2006-2007-2008.
Derfor ville det også være en skandale hvis Kinnock i 2009 ville blive erklæret for skattepligtig
til Danmark, så skulle SKAT København genoptage hans selvangivelse for årene 2006-2007-2008.
Og de år hvor SKAT havde lavet fejl i Thorning's årsopgørelse 2005-2004-2003-2002-2001.
har skat erklæret at man ikke vil genoptage, da det er skat der er fejlkilden.
Du kan læse alt om dette i afgørelsen på side 2.
Dansk skattelovgivning siger, at når en diplomat er skattepligtig i Danmark, så kan ægtefællen få overført et eventuelt ikke brugt skattefradrag.
Og det har været grunden til at skat har fejlbehandlet Thorning's årsopgørelse.
Det er skat der har afgjort at Kinnock ikke har været pligtig til at betale skat til Danmark i 2006-2007-2008. Senere har de afgjort at skattepligten ikke er genoptaget i 2009.
Kinnock har klaget over skat's afgørelser i både 2007 og 2008.
Det kan også læses på side 2 i afgørelsen.
Erling Andersen har intet haft med selve skattesagens afgørelse.
Der har siddet et team under ledelse af skattedirektør Lisbeth Rasmussen, der har behandlet hele sagen, det har hun fortalt til skattekommisionen.
Erling Andersen er ikke og kan ikke optræde som sagsbehandler.

Diplomatiet

Skrevet af Janutte, Lørdag den 8. november 2014, 09:39

Hvornår var Kinnock diplomat i DK ?? Eller i EU ?

Og fortjener en skatteål, der griner og godter sig af skattemyndighedernes fejl en statsministerpost ? Og hvis hun ikke var klar over SKAT's fejl, fortjener hun jo heller ikke en statsministerpost VEL ?

Men det er da godt at have socialkammerater.

to heste?

Skrevet af jenni, Torsdag den 9. januar 2014, 23:04

Hvad er det du ævler om, Søren Andersen.
Sæt dig ind i tingene.