Hvornår må hunden løbe løs på stranden?

Kære Kirsten

Da jeg var ude og lufte min hund på stranden i dag, kom der et ægtepar hen til mig, og sagde at hunde ikke må være løse på stranden. Kan det virkelig være rigtigt?

Venlig hilsen
Gitte Nielsen, København

Kære Gitte

I perioden fra den 1. april til den 30. september skal hunde føres i snor på strandbredder og andre kyststrækninger, der ligger mellem den daglige lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation - ifølge Naturbeskyttelseslovens § 22. I den periode er det dog stadig tilladt at have hunden løs i selve vandet. Uden for perioden må hunde gerne være løse på hele stranden, naturligvis forudsat, at det sker under førerens kontrol.

Det er dog værd at holde sig for øje, at Naturbeskyttelseslovens regel om hunde på stranden kan fraviges af strandens ejer - uanset om det er en privatperson eller en kommune. Visse kommuner tillader hunde - også løse hunde - på stranden både i den pågældende periode og i badesæsonen. Det kan for eksempel ske ved, at hunde i badesæsonen må komme på stranden før kl. 7 om morgenen og efter kl. 20 om aftenen, eller at hunde må komme på afmærkede dele af stranden i den periode. Som regel er der sat skilte op, hvis der er forbud mod hunde på stranden i sommerperioden. Men er du i tvivl om reglerne på din lokale strand, kan du ringe til kommunen og få oplyst dem.

Venlig hilsen
Kirsten Maxen

Del