Klag over indlæg

Det høre ikke hjemme i det danske samfund.