Klag over indlæg

Den kloge narre den mindre kloge !