Klag over indlæg

Lønnen er helt ude af propertion