Klag over indlæg

Enner Mark, Horsens, Venstre ved man hvor man har!!!!