Klag over indlæg

Hvis skat ikke har andet at lave skal den afd nedlægge