Klag over indlæg

Helle bør omgående forlade folketinget