Klag over indlæg

Hvad har Flavia Oregon (FO) med HTS's nytårstale at gøre?