Klag over indlæg

Nej Kontanthjælpen er ikke for høj, umiddelbart