Klag over indlæg

hvad har vi fået for den overførselsindkomst J B Olsen har fået