Klag over indlæg

skatteyderne udnyttes af lejernasserne