Klag over indlæg

Lønnen for en ufaglært butiksassistent