Klag over indlæg

Ebbe Lundgaard gjorde det, vil Manu Sareen også gøre det samme?