Klag over indlæg

børn har brug for deres forældre, også afrikanske børn.