Klag over indlæg

frk frost bliver menneskelig og fejlbarlig