Klag over indlæg

Ansvarsløse politikere skal fratages regeringsretten.!!!